1

 

Новий Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, в порівнянні з чинним на сьогодні, поширює свою дію на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, на всіх працюючих та самозайнятих осіб (ФОП, за виключенням Збройних Сил України, правоохоронних органів та інших воєнізованих формувань, їх військовослужбовців та співробітників) та тих хто працює за цивільно-правовими угодами, що відповідає вимогам статті 35 Закону України «Про загальнобов’язкове державне соціальне страхування» від 3. 10. 2017 року.

На відміну від чинної редакції, новим Порядком розслідування також передбачено поширення процедури проведення спеціальних розслідувань на інші категорії осіб, зокрема, фізичних осіб-підприємців та осіб, яких фактично допущено до роботи без укладення трудового договору (контракту). Усі нещасні випадки, що сталися із зазначеними категоріями осіб підлягатимуть спеціальному розслідуванню.

Голові Держпраці або керівнику територіального органу Держпраці, який утворив спеціальну комісію з розслідування нещасного випадку надано право, у разі невстановлення причин настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння); невизнання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) пов’язаним з виробництвом за наявних обставин, за яких нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) визнаються пов’язаними з виробництвом; невстановлення осіб, які допустили порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці; нерозроблення плану заходів щодо запобігання виникненню подібних нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь), обґрунтовано повернути акти розслідування на доопрацювання, продовживши наказом строк розслідування до п’яти робочих днів.

У порівняно з чинною редакцією, збільшено термін розслідування до 5 робочих днів (замість 3) та спеціального розслідування нещасного випадку – 15 робочих днів відповідно (замість 10).

Також, новим Порядком запропоновано ввести строк давності звернення потерпілого щодо розслідування нещасного випадку – не більше 3 років з моменту його настання. Але після сплину терміну давності працівник має право відстояти свої права в судовому порядку.

Подовжено терміни повідомлення, у відповідні органи, про нещасні       випадки - засобами звязку до 2-х годин ( з 1 –ї) та на паперовому носії з 3-х годин до наступного робочого дня.

Крім того, для зручності у веденні обліку та з метою зменшення затрат часу акти за формою Н-1 та Н-5 було поєднано в один документ.

І ще одне з найважливіших здобутків нового порядку - в усіх комісіях по розслідуванні на щасних випадках мають право брати участь представники профспілок.

Передбачається, що зазначені зміни сприятимуть покращенню процесу проведення розслідувань нещасних випадків, зокрема, їх об’єктивності та своєчасності, що підвищить соціальну захищеність потерпілих та їх сімей.

 

Завантажити тут.

 

Департамент охорони праці