gosgorpromnadzor 8

 

Важливі питання безпеки праці, заходи щодо забезпечення профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань обговорено під час засідання Колегії Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, яке відбулося 26 червня. У засіданні взяв участь та виступив член Колегії Укргірпромнагляду, заступник Голови ФПУ Сергій Українець.

 

Під час засідання Колегії. яке пройшло у режимі відео спілкування з регіонами, відбулись звіти територіальних органів Укргірпромнагляду щодо превентивних заходів, що спрямовані на попередження цих негативних явищ. Особливу увагу було звернуто на те, що, у зв’язку з прийняттям Загальнодержавної цільової соціальної програми поліпшення безпеки праці на 2014 – 2018 роки, уже у цьому році для її реалізації треба виконувати низку заходів. Тому в проекті рішення Колегії перед відповідними підрозділами центрального апарату Служби та територіальними управліннями поставлено завдання спрямувати роботу у першу чергу на підготовку виконання заходів цієї програми.

Представники профспілок звернули увагу на необхідність більш тісної співпраці державних інспекторів і представників профспілок з охорони праці, а також запропонували доповнити проект рішення Колегії наступними позиціями. Перше: доручити відповідним управлінням центрального апарату Служби організувати роботу з соціальними партнерами щодо розробки методики, структури та змісту Національного звіту про стан охорони праці за 2013 рік. «Це дуже важливий документ, - зазначив Сергій Українець. – Він необхідний для того, щоб, можливо, вперше за роки незалежності зробити і надалі так, щоб щорічно давати комплексну оцінку стану охорони праці, людським та економічним втратам, шукати шляхи для виправлення ситуації, пропонувати заходи по покращенню стану охорони праці. Це має бути комплексний документ, який привертав би увагу влади і соціальних партнерів до того, що необхідно зробити на найближчу перспективу».

Наступна пропозиція профспілок: доручити територіальним органам Держгірпромнагляду надати максимальну організаційну допомогу соціальним партнерам і відділенням Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо організації навчання з охорони праці представників підприємств, профспілок та органів влади безпосередньо в областях, містах, районах. За пропозицією профспілок Фонд вже виділив відповідні кошти.. Щороку будуть навчатися 35 тисяч представників підприємств, місцевих органів влади, в тому числі 20 тисяч – штатних і громадських інспекторів профспілкових організацій. «Це дуже масштабна робота, - наголосив Сергій Українець. – У чому може проявляться підтримка територіальних органів Держгірпромнагляду? Це, перш за все, використання їх матеріально-технічної бази, організаційно-управлінських можливостей місцевих державних адміністрацій, забезпечення навчального процесу викладачами, фахівцями».

Третя пропозиція профспілок стосується колдоговірної роботи. Було запропоновано зобов’язати територіальні органи Держгірпромнагляду долучитися до цього процесу, забезпечити максимальну консультативну допомогу і профспілкам, і роботодавцям у той час, коли вони ведуть переговори і укладають колективні договори, територіальні і галузеві угоди. Як підкреслив заступник Голови ФПУ, це дуже важливо, бо державні інспекторі, інші фахівці органів державного нагляду краще за інших знають правову базу та стан охорони праці у своєму регіоні. У свою чергу профспілкові комітети мають можливість використати професійний потенціал державних інспекцій і активно звертатися за їх допомогою.

Всі пропозиції профспілок підтримані Колегією.

 

Інформаційно-аналітичний центр ФПУ