remont krana large

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 №319  внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р.№ 687 “Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”, які наберуть чинності з 1 травня 2022 року.

Протягом 2019 - 2020 років цей проєкт постанови неодноразово надходив на розгляд до СПО об’єднань профспілок та тричі не погоджувався, - повідомляє Департамент охорони праці  апарату ФПУ.

Розробниками проєкту постанови (Держпраці) було запропоновано зміни, зокрема до пункту 22 Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки), затвердженого постановою КМУ від 26 травня 2004 р. № 687, які передбачали, що роботодавець повинен припинити експлуатацію устаткування (обладнання), у разі досягнення ним призначеного терміну служби, та вивести його з експлуатації, а у разі необхідності та/або можливості його подальшої експлуатації - пройти у відповідних органах та їх територіальних представництвах (які ще не повністю створені та розгалужені) процедуру відновлення продукції: нову для українських підприємств, складну та значно витратну.

Враховуючи економічну ситуацію в Україні та реальний технічний стан устаткування, машин, механізмів підвищеної небезпеки (приблизно 70-80% від їх загальної кількості вже вичерпали строк експлуатації або близькі до його закінчення), що експлуатуються суб’єктами господарювання, особливо бюджетної сфери, представники профспілок неодноразово застерігали Мінекономіки та Держпраці про те, що реалізація запропонованої ними норми призведе до негативних наслідків для суб’єктів господарювання, зупинки підприємств цілих галузей економіки, значних фінансових витрат та можливих банкрутств підприємств, втрати робочих місць та масового безробіття, що потягне за собою суттєві додаткові витрати з Державного бюджету України, призведе до поглиблення економічної кризи та можливого дефолту країни.

       Представники СПО об’єднань профспілок, зокрема фахівці департаменту охорони праці апарату Федерації профспілок України, представники Профспілок працівників атомної, вугільної, металургійної і гірничодобувної, нафтової і газової промисловості неодноразово відстоювали профспілкову позицію на узгоджувальних нарадах при Держпраці та Мінекономіки.

Завдяки активній позиції СПО об’єднань профспілок, підпункт 15 пункту 2 постанови КМУ від 07.04.2021 № 319 «Про внесення змін до постанови КМУ від 26 травня 2004 р. № 687», викладений у запропонованій профспілками  редакції, а саме: «У разі досягнення призначеного строку служби, встановленого виробником в технічній документації, роботодавець припиняє подальшу експлуатацію устаткування до проведення експертного обстеження».

        Ця норма дає можливість подовжити строк служби та подальшу експлуатацію устаткування (обладнання) підвищеної небезпеки, у разі досягнення ним призначеного терміну служби, після приведення його технічного стану у відповідність до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та проведення відповідного експертного обстеження, уповноваженими на це організаціями.

Разом з цим роботодавець повинен затвердити і впровадити додаткові заходи безпеки та засоби захисту працівників під час експлуатації такого устаткування, а також здійснювати посилений технічній контроль за його безпечною експлуатацією тощо.

СПО об’єднань профспілок цілком схвалює заходи щодо зниження ризиків на робочих місцях, зокрема шляхом виведення з експлуатації устаткування, призначений термін служби якого досягнуто, заміну його на більш сучасне та безпечне, підтримує проведення активної та масштабної модернізації виробництв, впровадження прогресивних технологій, засобів механізації та автоматизації, однак вважає, що у сучасних складних соціально-економічних умовах ці заходи повинні реалізовуватися перш за все за підтримки держави, мають бути виваженими й не спричиняти соціальної напруги в суспільстві та масового звільнення працівників.

Одним з таких заходів, за пропозицією профспілок, має бути прийняття державної програми з фінансової та економічної підтримки вітчизняних підприємств щодо модернізації їх основних фондів, заміни обладнання та устаткування на більш сучасне та безпечне шляхом надання їм пільгових кредитних ресурсів, пільгового оподаткування на час необхідний для модернізації виробництв та впровадження міжнародних стандартів у сфері безпеки праці та охорони здоров’я працівників. Така практика є в багатьох країнах ЄС.

Відповідні пропозиції профспілки неодноразово надавали до Уряду, зокрема, до Програми діяльності Уряду та інших державних програмних документів. Однак, до цього часу не спостерігається жодних позитивних зрушень щодо підтримки з боку держави вітчизняних підприємств, їх розвитку та збереження робочих місць, поліпшення умов та безпеки праці, оздоровлення економіки. На жаль навпаки Уряд намагається перекласти всю відповідальність та зобов’язання держави безпосередньо на роботодавців та працюючих.

Саме таким сучасним викликам недолугої державної політики профспілки повинні протистояти і в подальшому, а в багатьох  випадках спільно з роботодавцями. Разом ми сильніші!

Додаток :

Постанова КМУ від 07.04.2021 № 319 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 687» 

Федерація профспілок України