ГОР1

Як повідомляє Департамент охорони праці ФПУ,  2 червня ц.р. відбулось засіданні робочої групи СПО об’єднань профспілок щодо розгляду доопрацьованого Мінекономіки проєкту Закону України «Про безпеку та здоров'я працівників на роботі» (із змінами в редакції станом на 17.05.2021) та отриману від Мінекономіки Таблицю щодо врахування або відхилення пропозицій і зауважень заінтересованих сторін, в тому числі профспілкової сторони, у той спосіб, який Мінекономіки вважала за доцільне.

Зазначимо, що ця редакція законопроєкту була направлена 17.05.2021 Мінекономіки у робочому режимі тільки членам тристоронньої робочої групи для ознайомлення. Сторона профспілок не погодила попередню редакцію цього законопроєкту. До Мінекономіки були направлені пропозиції та зауваження , в т.ч. постатейно (лист СПО об’єднань профспілок від 22.02.2021 № 01-12/135-спо з додатками на 166 арк. ).

ГОР2

Робоча групи СПО об’єднань профспілок при розгляді 2 червня зміненої редакції законопроєкту відмітила, що більшість пропозицій профспілкової сторони не враховано.

За результатами засідання робочої групи профспілок прийнято узгоджене рішення щодо першочергового опрацювання ключових питань. Профспілки будуть наполягати,щоб вони були включені до законопроєкту.

Зокрема, це стосується включення таких статей щодо:

- здійснення громадського контролю профспілками та уповноваженими трудовим колективом;

- прав працівників та обов'язку роботодавців щодо впровадження профілактичних заходів із попередження профзахворювань на роботах із важкими та шкідливими умовами праці (змінюємо термін пільги) та компенсаційних механізмів за роботу в таких умовах:

- обов'язковість створення комісії підприємства з питань безпеки праці та охорони здоров'я, визначення її повноважень;

- регулювання питань безпеки, умов праці та охорони здоров'я працівників у колективному договорі, угоді;

- фінансування заходів щодо поліпшення умов, безпеки праці, захисту працюючих, охорони їх здоровя;

- вимоги під час прийому працівника на роботу тощо.

ГОР3

Категорично виступаємо проти раптом з'явившигося пункту у розділі «Прикінцеві положення» щодо виключення повністю глави XI «Охорона праці» із Кодексу законів про працю! Ці зміни до КЗпП не обговорювались на засіданнях тристоронньої робочої групи, не було їх і у попередніх редакціях законопроекту.

Шановні спілчани! Гуртуємося! Активуємо свої зусилля! Робота і боротьба за права профспілок і працівників, за найвищу цінність - життя, безпеку і здоров'я на роботі триває і набуває обертів!

ГОР4

Відповідна редакція законопроєкту надіслана всім членським організаціям ФПУ. Чекаємо на Ваші відгуки та пропозиції.

Наступне засідання робочої групи СПО об’єднань профспілок щодо узагальнення пропозицій і узгодження позиції профспілок до цієї редакції законопроєкту заплановано на 22 червня 2021 року.

Федерація профспілок України.