20210729 1512220

У Будинку спілок відбулась робоча зустріч  представників ФПУ з менеджерами Проєкту ЄС-МОП "На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні» з питань узгодження позицій до проєкту Закону «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі» в редакції Мінекономіки від 18 липня 2021 року.

У зустрічі взяли участь Голова ФПУ,  Голова СПО Григорій Осовий, заступник Голови ФПУ Василь Андреєв, керівник деп. охорони праці ФПУ – Юрій Андрієвський, зав. відділом технічної інспекції праці департаменту Тетяна Горюн, менеджер проекту ЄС-МОП Антоніо Сантуш і національний координатор проєкту Софія Литвин.

Під час зустрічі Антоніо Сантуш презентував свій 5-й пакет Технічних рекомендацій щодо ефективнішого узгодження з міжнародними і європейськими стандартами з питань праці та успішними практиками проєкту Закону «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі» в редакції Мінекономіки станом на 18 липня 2021 року.

Сторона профспілок озвучила і обґрунтувала свої основні зауваження до законопроекту в цій редакції Мінекономіки, наголосила на загрозах і неприпустимих ризиках, які можуть виникнути у разі прийняття, зокрема таких положень законопроекту, як скасування 11 статей глави XI Кодексу законів про працю України щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці та інших заходів, спрямованих на захист життя і здоров’я працівників, зокрема, які зайняті на роботах з важкими і шкідливими умова праці, порушення їх прав, які не передбачено законопроектом, і зниження рівня їх захисту у порівняні з чинним законодавством, скасування всіх нормативно-правових актів, прийнятих на виконання Закону України “Про охорону праці”, з дати набрання чинності цим законопроєктом,  не визначення повноважень прав представників працівників у сфері безпеки праці щодо безперешкодного здійснення громадського контролю за додержанням роботодавцями законодавства у цій сфері та здійснення ефективного і повноцінного захисту інтересів і прав працівників тощо.

У своєму виступі Голова ФПУ Григорій Осовий заявив, що принципова профспілкова позиція –  у законопроекті має бути чітко прописано, що повноваження працівників у сфері охорони праці представляють профспілки і здійснюють свої функції відповідно до чинного законодавства у взаємодії з органами виконавчої влади згідно з їх повноваженнями та функціями.

Він поінформував , що відповідно до протокольного доручення на зустрічі з Першим віце-прем’єром міністром – міністром економіки О. Любченком, яка відбулася з керівниками членських організацій СПО досягнуто домовленості, що кожна з трьох сторін соціальних партнерів надасть свої пропозиції до цього законопроекту і відбудеться спільна фахова дискусія, щоб краще зрозуміти претензії до законопроекту і можливості врегулювання розбіжностей. Профспілки  зазначили, що цей законопроект не відповідає забезпеченню прав працівників і потребує подальшого діалогу.

20210729 151302

На думку Голови ФПУ Г.В.Осового треба вирішити такі два блоки важливих питань, що стосується законопроекту. Перше, ми повинні пересвідчитися що його концептуальні засади чітко базуються на Директивах ЄС, конвенціях МОП, і таким чином ми через ці інструменти дійсно підсилюємо захист працівників. У нас не повинно бути жодного сумніву, що ми щось погіршуємо для працівників у законопроекті. Друге, виходячи з національної практики є чинні права і гарантії, які на наш погляд звужуються або погіршуються і пропонується, що національні партнери повинні самі мають знайти згоду щодо того, що не визначено директивами і конвенціями. Наше бачення, що в законі ніщо не повинно погіршувати існуючі умови праці, але до певних моментів, коли будуть створені умови безпеки, охорони праці, здоров’я  належним чином, можливо тоді ці преференції, які мають працівники сьогодні відійдуть самі по собі за умови створення кращих умов праці тобто має бути певний перехідний період, щоб не було створено хаос.

Не можна зразу рушити всю нормативну базу мають бути прикінцеві положення, в яких потрібно зазначити, які документи втрачають силу, а які продовжують діяти і на який період.

Заступник голови ФПУ Василь Андреєв, зазначив, що головною проблемою у діалозі з владою є агресивність з якою просуваються суспільноважливі законопроекти про безпеку та здоров’я працівників на роботі і трудова реформа, що об’єктивно викликає у профспілок і працівників спротив. Він поінформував, що готується новий сфокусований пакет профспілкових пропозицій. «Ми спростимо і згуртуємо за позиційними моментами  заперечення профспілок до позиції Мінекономіки щодо законопроектів», – зазначив він.

У ході дискусії сторони знайшли порозуміння, зокрема з питань необхідного включення до законопроекту положень щодо прав працівників, які зайняті на роботах з важкими і шкідливими умова праці, на спеціальні профілактичні заходи та засоби, зокрема на оплачувальні перерви санітарно-оздоровчого призначення, для обігріву і відпочинку, скорочення тривалості робочого часу, лікувально-профілактичне харчування, особливий питний режим, додаткову оплачувану відпустку, достроковий вихід на пенсію та інші спеціальні попереджувальні заходи і засоби. Менеджер проекту Антоніо Сантуш відмітив, що такі заходи і засоби є необхідними для попередження профзахворювань та охорони здоров’я працівників,і є заходами попередження виникнення небезпек та ризиків, пов’язаних з роботою, а також спрямовані на пряме впровадження положень «рамкової» Директиви Ради ЄС №89/391/ЄС.

Також досягнуто домовленостей щодо необхідності приведення нормативно-правової бази з охорони праці до вимог «рамкової» Директиви Ради ЄС №89/391/ЄС та «окремих» спеціальних Директив ЄС та Конвенцій МОП, але здійснювати це необхідно виважено та поступово, а не відміняти одночасно всі  НПАОП, яких на сьогодні в Покажчику налічується близько 470, що призведе до колапсу у сфері безпеки праці, унеможливить здійснення державного нагляду та розслідування нещасних випадків і профзахворювань, а працівників лишить права на безпечні умови праці і соціальний захист, зокрема у разі ушкодження їх здоров’я, внаслідок нещасного випадку або профзахворювань.

20210729 1513400

 Менеджер проекту Антоніо Сантуш повідомив, що наразі готуються зміни до 4-х НПАОП щодо мінімальних вимог до знаків безпеки, безпеки обладнання, робочих місць та зон, будівельних майданчиків з метою кращого їх узгодження з відповідними «окремими» Директивами ЄС у цій сфері.

Всі присутні на зустрічі підтримали ініціативу ФПУ щодо необхідності активізації соціального діалогу і узгодження позицій щодо законопроекту «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі» та осучаснення бази НПАОП з метою поступового наближення до acquis ЄС, стандартів та практики ЄС у сфері безпеки і гігієни праці, не допускаючи при цьому послаблення або зниження рівня безпеки і охорони здоров’я працівників, передбачений в її законодавстві, шляхом відмови чи часткового відступу або пропонування такої відмови чи часткового відступу від своїх законів, підзаконних актів або стандартів.

Також була обговорена можлива тристороння зустріч представників Мінекономіки та сторін соціального діалогу з метою наближення позицій до редакції законопроєкту «Про безпеку та здоров’я  працівників на роботі». Наразі відомо, що за домовленістю з Мінекономіки таку зустріч буде проведено 06.08.2021 у Будинку профспілок, 3-й поверх, зала засідань Президії ФПУ об 11.00 за участю всіх сторін соціального діалогу

Прес-центр Федерації профспілок України