05042220209

З кінця лютого 2022 року, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наша країна живе у війні.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 з 24 лютого 2022 року в Україні введений воєнний стан.

На значній території  України йдуть активні бойові дії, внаслідок яких гинуть люди, руйнуються інфраструктура, виробничі та житлові споруди та будинки, школи, лікарні тощо.

Не зважаючи на складні та трагічні обставини, працівники різних галузей економіки, зокрема суб’єктів господарювання, віднесених до критичної інфрастуктури, ризикуючи життям, виконуюють свої трудові (посадові) обов’язки.

На жаль, в результаті ведення бойових дій трапляються випадки травмування та загибелі працівників. Це й медики, які надають медичну допомогу хворим, пораненим, це й держслужбовці, які виконують свої посадові обовязки, це й працівники житлово-комунального господарства, що забезпечують населення необхідними для життя та функціонування ресурсами, охоронці, водії, слюсарі, електромонтери, працівники залізниці, пошти та інші.

Такі нещасні випадки непоодинокі, особливо на територіях, на яких ведуться бойові дії.

Відповідно до чинного законодавства, всі нещасні випадки, що сталися з працівниками під час виконання ними трудових (посадових) обов’язків, підлягають розслідуванню.

            На сайті Державної служби України з питань праці розміщено офіційне роз’яснення щодо випадків травмування (поранення) та загибелі громадян України, які сталися або можуть статися під час виконання трудових (посадових) обов’язків в результаті ведення бойових дій. https://dsp.gov.ua/shchodo-rozsliduvannia-neshchasnykh-vypadkiv-v-umovakh-voiennoho-stanu/.

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №337 (далі – Порядок), визначає процедуру проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сталися з особами, визначеними частиною першою статті 35 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

У Класифікаторі видів подій, причин, обладнання, устатковання, машин, механізмів, транспортних засобів, що призвели до настання нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), аварії (Додаток 9 до Порядку) передбачені зокрема такі події як «події суспільного життя (страйк, оголошена та неоголошена війна, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, протиправні дії третіх осіб тощо)» та такі причини як «соціальний конфлікт (страйк, оголошена та неоголошена війна, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо)».

Відповідно до розяснення Держпраці нещасні випадки, які трапляються з працівниками під час виконання ними трудових (посадових) обов’язків внаслідок вищезазначених подій, незалежно від наявності при цьому впливу небезпечних, шкідливих або інших виробничих факторів, підлягають розслідуванню згідно з вимогами Порядку та, у подальшому, забезпеченню державою конституційних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав на соціальний захист.

Процедура розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками внаслідок отримання поранень під час ведення бойових дій, визначена Порядком і є такою ж самою як і для всіх інших видів нещасних  випадків.

Водночас, враховуючи воєнний стан та реальну небезпеку, Держпраці рекомендує ухвалювати рішення щодо утворення комісії (спеціальної комісії) та проведення розслідування в кожному конкретно взятому нещасному випадку виходячи з міркувань безпеки для членів комісії (спеціальної комісії) та самої можливості проведення  розслідування.

У разі, якщо проведення розслідування є неможливим через загрозу життю та здоров’ю членам комісії, Держпраці пропонує  максимально фіксувати, збирати та документувати інформацію, що надходить або стає відомою про нещасні випадки на виробництві, з метою їх подальшого розслідування у відповідності до вимог Порядку після нормалізації ситуації.

Враховуючи вищенаведене та з метою забезпечення належного соціального захисту потерпілих від нещасних випадків на виробництві, членів їх сімей, недопущення приховування випадків виробничого травматизму, рекомендуємо членським  організаціям:

-                               постійно проводити моніторинг інформації про нещасні випадки, що сталися в результаті проведення бойових дій з працівниками - членами профспілок;

-                               аналізувати інформацію про такі нещасні випадки, незалежно від  джерел  її  отримання;

-                               збирати інформацію щодо яких нещасних випадків проводиться розслідування, утворена комісія (спеціальна комісія), щодо яких ні;

-                               вживати заходів щодо забезпечення організації проведення розслідування нещасних випадків (якщо така можливість є);

-                               у разі відсутності можливості проведення розслідування максимально документувати інформацію, яка є підтвердженням настання нещасного випадку, зокрема інформацію про обставини настання нещасного випадку,  фото, відео факти, збирати відомості про потерпілого (потерпілих) тощо, з метою забезпечення проведення розслідування у майбутньому.

Нагадуємо, що у разі наявності профспілкової організації на підприємстві, в установі та організації Порядком передбачена участь представників профспілок в усіх комісіях (спеціальних комісіях) з розслідування нещасних випадків.

Також, представники профспілкового органу вищого рівня або територіального профоб’єднання повинні брати участь у всіх спеціальних комісіях з розслідування, утворених Держпраці або територіальним органом.

Крім того, відповідно до вимог Порядку спеціальна комісія з розслідування може утворюватися Держпраці за інформацією, отриманою, зокрема, від первинних організацій і територіальних об’єднань профспілок.

Отже, у разі наявності інформації про настання нещасних випадків , які підлягають спеціальним розслуванням (групові н/в, випадки із тяжкими та смертельними наслідками, випадки зникнення працівників тощо) необхідно повідомляти про такі факти Держпраці або територіальний орган.

          Додатково інформуємо, що 05 квітня 2022 року в режимі онлайн відбулося засідання Міжвідомчої робочої групи з питань розробки узгодження спільних дій щодо зменшення рівня незадекларованої праці, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань.

         Серед питань, що розглядалися на засіданні, значна увага приділялася проблемам, які виникають при розслідуванні нещасних випадків, що сталися з працівниками в результаті ведення бойових дій, а також ситуаціям, за яких можливість проведення  розслідування  відсутня.

         На разі піднімається питання про необхіднсть внесення змін до Порядку, в частині особливостей проведення розслідування нещасних випадків в умовах воєнного стану. Профспілкова сторона активно долучається до розробки таких пропозицій.

        

Профспілки завжди на захисті прав працівників!

Разом до Перемоги!

Департамент охорони праці