07fc72f2c2b91434917fde1e8f709a71

З метою створення безпечних умов праці у суб’єктів господарювання сільського господарства та мінімізації ризиків виникнення нещасних випадків на виробництві під час проведення весняно-польових робіт в умовахвоєнних (бойових) дійв Україні, Держпраці пропонує роботодавцям вжити такі заходи:

1.    Заборонити проведення сільськогосподарських весняно-польових робіт у регіонах, що розташовані безпосередньо у зонах ведення бойових дій тана незначній відстані від них.

2.    Перед проведенням весняно-польових робіт роботодавцям, спільно з представниками відповідних структурних підрозділів МВС та ДСНС,організувати перевірку сільськогосподарських угідь та прилеглих ділянокна предмет наявності снарядів, вибухових пристроїв та інших предметів і матеріалів, що створюють або можуть створити загрозу працівникам сільського господарства (особливо у зонах прилеглих до ведення бойових дій);

3.    Перед проведенням весняно-польових робіт організувати позаплановіінструктажі з питань охорони праці працівників щодо дій посадових осіб та виробничого персоналу суб’єктів господарювання у разі початку бойових дій(артилерійські обстріли, бомбардування тощо).

4.    Розробити плани евакуації персоналу перед початком і під час проведення бойових дій та плани ліквідації аварійнихситуацій з мінімальним рівнем загрози життю та здоров’ю працюючих.

5.    Забезпечити належний моніторинг за технічним станом сільськогосподарських машин, які планується використовувати під час посівної кампанії, зокрема:

5.1  заборонити використання несправної техніки, у тому числі з відсутністю електростартерного запуску двигуна;

5.2  з метою забезпечення безаварійної роботи машин, механізмів, устаткування та попередження випадків виробничого травматизму роботодавцям необхідно організувати ефективну роботу служб технічного контролю, обслуговуваннята ремонту техніки.

6.    Організувати проведення польових робіт в умовах достатньої видимості, виключно у денний час.

7.    Доставку, транспортування та ручне перенесення обладнання, устаткування, добрив та інших матеріалів до місця безпосереднього виконання робіт,потрібно здійснюватиу відповідності до розроблених безпечних маршрутів, з якими ознайомлені усі працівники, які будуть виконувати зазначені роботи.

8.    Вжити заходів щодо створення належних ібезпечних умов праці, особливо в місцях концентрації працівників і устаткування, розташованих на значній відстані віднаселених пунктів, шляхом забезпечення у разі потреби надання працівникам невідкладної медичної допомоги в польових умовах та створення пунктів обігріву (за необхідності).

9.    Для організації оперативної комунікації між працівниками у полі та негайного інформування їх у разі створення небезпечної для їх життя та здоров’я ситуації, забезпечити машиністів тракторних бригад засобами зв’язку.

10. Забезпечити працівників, задіяних увиконанні весняно-польових робіт відповідним спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

11. З метою мінімізації часу перебування працівників на відкритому просторі, особливо в зонах прилеглих до ведення бойових дій, заборонити виконання складних та/або довготривалих ремонтних робіт машин, механізмів, обладнання в польових умовах.

Джерело: офіційний сайт Держпраці

(https://dsp.gov.ua/ Головна > Запитання/Відповіді >)

Департамент охорони праці апарату ФПУ