kovid pidtv 2202

Наказом Міністерства охорони здоров'я України, Національної академії медичних наук України, Міністерства соціальної політики України 29 грудня 2021 року N 2911/99/738  (зареєстрований в Мін'юсті від 14 лютого 2022 року за №202/37538) затверджені зміни доІнструкції про застосування переліку професійних захворювань, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України, Академії медичних наук України, Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2000 року N 374/68/338, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 24 січня 2001 року за           N 68/5259 (далі - Інструкція).

Відповідно до пункту 5 Інструкції, діагноз гострого професійного захворювання (інтоксикації) встановлюється лікарем закладу охорони здоров'я, до якого звернувся пацієнт за медичною допомогою, в разі наявності інформації (від пацієнта або інших осіб), що захворювання може бути спричинене впливом факторів виробничого середовища та трудового процесу.

Заклад охорони здоров'я, до якого за отриманням медичної допомоги звернувся пацієнт із ознаками гострого професійного захворювання (інтоксикації), вживає заходів щодо надання екстреного повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок / гостре професійне захворювання відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року N 337 (далі – Порядок №337).

Діагноз гострого контактного дерматиту, що виник на виробництві, встановлюється лікарем-дерматовенерологом за погодженням з лікарем-профпатологом.

При захворюваннях інфекційного походження діагноз гострого професійного захворювання (інтоксикації) встановлюється у порядку, визначеномупунктом 5 цієї Інструкції, та з урахуванням результатів епідеміологічного обстеження (розслідування).

Діагноз професійного захворювання "гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2" (далі - COVID-19), для медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню COVID-19 та лікування пацієнтів із випадками COVID-19, встановлюється у порядку, визначеному пунктом 5 цієї Інструкції.

Встановлення зв'язку захворювання з умовами праці здійснюється відповідно до Порядку №337, Переліку професійних захворювань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада  2000 року №1662, та Інструкції.

Департамент охорони праці апарату ФПУ