226 750x422

Кабмін розпорядженням від 26 квітня 2022 р. № 314-р затвердив План заходів з реалізації Концепції підвищення рівня хімічної безпеки до 2026 року, який включає:

1) адаптацію національного законодавства до вимог міжнародного та європейського законодавства;

2) адаптацію національного законодавства до вимог міжнародного та європейського законодавства про пестициди та біоциди;

3) удосконалення законодавства про охорону здоров’я від негативного впливу хімічних речовин;

4) організацію системи надання медичної допомоги у випадках порушень вимог управління хімічною безпекою та хімічними речовинами;

5) удосконалення системи моніторингу хімічних речовин у компонентах навколишнього природного середовища;

6) розроблення плану заходів щодо зменшення надходження забруднюючих речовин у компоненти навколишнього природного середовища;

7) забезпечення науково-технічного супроводу заходів з підвищення рівня хімічної безпеки;

8) зміцнення кадрового потенціалу у сфері управління хімічною безпекою та хімічними речовинами;

9) підвищення рівня обізнаності населення щодо управління хімічною безпекою та хімічними речовинами.

Джерело: Урядовий портал,

Журнал «Охорона праці та пожежна безпека»

Департамент охорони праці апарату ФПУ