209175932 2895116784088929 1253950915499362697 n 820x462

Допустимі мікрокліматичні умови з урахуванням важкості та характеру виконуваної роботи в теплий період року відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень» поділяються на:

Легка фізична робота (категорія І) поділяють на:

• категорію Іа — енерговитрати становлять 121–150 ккал/год., робота що виконується сидячи і не потребують фізичного напруження;
• категорія Іб — енерговитрати становлять 121–150 ккал/год. належать роботи, що виконуються сидячи, стоячи або пов’язані з ходінням та супроводжуються деяким фізичним напруженням.


Фізичні роботи середньої важкості (категорія II) поділяють на:

• категорію ІІа витрата енергії дорівнює 151–200 ккал/год. роботи, пов’язані з ходінням, переміщенням дрібних (до 1 кг) виробів або предметів в положенні стоячи або сидячи і потребують певного фізичного напруження;
• категорію ІІб енерговитрати становлять 201–250 ккал/год. належать роботи, що виконуються стоячи, пов’язані з ходінням, переміщенням невеликих (до 10 кг) вантажів та супроводжуються помірним фізичним напруженням.
• Важкі фізичні роботи (категорія III) охоплюють діяльність, при яких енерговитрати становлять 251–300 ккал/год., а характер роботи, пов’язаний з постійним переміщенням, перенесенням значних (понад 10 кг) вантажів, які потребують великих фізичних зусиль.

 

Детальніше

Джерело: Держпраці,

Журнал «Охорона праці і пожежна безпека»

Департамент охорони праці