7896 10419

 

Набули чинності державні стандарти у таких сферах, як: будівництво (13 стандартів); дорожнє будівництво(12); харчова промисловість (2); металургія (9); метрологія та сертифікація (21),енергетика (6), телекомунікації та інформаційні технології (13), електротехніка (4), військова справа(2), інші галузі (10).

Крім того, набули чинності державні стандарти, пов’язані з питаннями безпеки праці, а саме: 13 державних стандартів у сфері охорони праці, 17  державних стандартів у сфері безпеки в машинобудуванні, 3  державних стандарти у сфері деревообробної промисловості

Охорона праці

ДСТУ EN 12021:2017 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Стиснені гази для дихальних апаратів (EN 12021:2014, IDT)

ДСТУ EN 14120:2015 Одяг захисний. Засоби захисту для зап’ясть і кистей рук, колін і ліктів користувачів роликового спортивного спорядження. Вимоги та методи випробування (EN 14120:2003 + А1:2007, IDT)

ДСТУ EN 14387:2021 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри протигазові і фільтри скомбіновані. Вимоги, випробовування, маркування (EN 14387:2021, IDT)

ДСТУ EN 144-1:2021 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Вентилі газових балонів. Частина 1. Нарізі на вхідному з’єднувальному пристрої (EN 144-1:2018, IDТ)

ДСТУ EN 148-1:2021 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Нарізеві з’єднання для частин обличчя. Частина 1. Стандартне нарізеве з’єднання (EN 148-1:2018, IDТ)

ДСТУ EN 166:2017 Одяг захисний. Засоби захисту для очей. Технічні характеристики (EN 166:2001, IDT)

ДСТУ EN 17067:2020 Лісогосподарські машини. Вимоги щодо безпечності дистанційного керування (EN 17067:2018, IDT)

ДСТУ EN 250:2017 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні автономні резервуарні зі стисненим повітрям. Вимоги, випробування та марковання (EN 250:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 21904-1:2021 Охорона здоров’я та безпека у зварюванні та споріднених процесах. Устатковання для уловлювання та відокремлення диму від зварювання. Частина 1. Загальні вимоги (EN ISO 21904-1:2020, IDT; ISO 21904-1:2020, IDT)

ДСТУ EN ISO 21904-2:2021 Охорона здоров’я та безпека у зварюванні та споріднених процесах. Устатковання для уловлювання та відокремлення диму від зварювання. Частина 2. Вимоги до випробування та марковання ефективності відокремлення диму від зварювання (EN ISO 21904-2:2020, IDT; ISO 21904-2:2020, IDT)

ДСТУ EN ISO 21904-3:2021 Охорона здоров’я та безпека у зварюванні та споріднених процесах. Устатковання для уловлювання та відокремлення диму від зварювання. Частина 3. Визначення ефективності уловлювальних пристроїв на пальнику для видалення диму від зварювання (EN ISO 21904-3:2018, IDT; ISO 21904-3:2018, IDT)

ДСТУ EN ISO 21904-4:2021 Охорона здоров’я та безпека у зварюванні та споріднених процесах. Устатковання для уловлювання та відокремлення диму від зварювання. Частина 4. Визначення мінімального об’єму потоку повітря через пристрої уловлювання (EN ISO 21904-4:2020, IDT; ISO 21904-4:2020, IDT)

ДСТУ ISO/TS 16976-8:2021 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Людські чинники. Частина 8. Ергономічні чинники (ISO/TS 16976-8:2013, IDT)

Будівництво

ДСТУ 9171:2021 Настанова щодо забезпечення збалансованого використання природних ресурсів під час проектування споруд

ДСТУ CEN/TR 13737-1:2022 Настанова з упроваджування функційних стандартів, які розробив CEN/TC 234 Газова інфраструктура. Частина 1. Загальні положення (CEN/TR 13737-1:2012, IDT)

ДСТУ EN 60335-2-95:2016 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-95. Додаткові вимоги до приводів для вертикально рухомих гаражних дверей, які використовують у житлових будинках (EN 60335-2-95:2015, IDT; IEC 60335-2-95:2011, MOD)

ДСТУ EN 62305-3:2021 Блискавкозахист. Частина 3. Фізичні пошкодження будівель (споруд) та небезпека для життя (EN 62305-3:2011, IDТ; ІЕС 62305-3:2010, MOD)

ДСТУ EN 680:2021 Визначення усадки автоклавного газобетону під час висихання (EN 680:2005, IDT)

ДСТУ EN 772-11:2021 Методи випробування стінових каменів. Частина 11. Визначення капілярного водопоглинання стінових виробів з бетону, автоклавного газобетону, штучного й природного каменю та початкової швидкості поглинання води керамічними стіновими виробами (EN 772-11:2011, IDT)

ДСТУ EN 772-20:2021 Методи випробування стінових каменів. Частина 20. Визначення площинності поверхонь стінових виробів (EN 772-20:2000; А1:2005, IDT)

ДСТУ EN ISO 16757-1:2020 Структури даних електронних каталогів виробів для інженерних систем та обладнання будівель. Частина 1. Концепції, архітектура та модель (EN ISO 16757-1:2019, IDT; ISO 16757-1:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 19650-3:2021 Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 3. Етап експлуатації (EN ISO 19650-3:2020, IDT; ISO 19650-3:2020, IDT)

ДСТУ ISO 15686-1:2020 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування строку експлуатації. Частина 1. Основні принципи та методологія (ISO 15686-1:2011, IDT)

ДСТУ ЕN 1026:2021 Вікна та двері. Повітропроникність. Метод випробування (ЕN 1026:2016, IDТ)

ДСТУ ЕN 1027:2021 Вікна та двері. Водонепроникність. Метод випробування (ЕN 1027:2016, IDТ)

ДСТУ ЕN 12210:2021 Вікна та двері. Стійкість до вітрового навантаження. Класифікація (ЕN 12210:2016, IDТ)

Дорожнє будівництво

ДСТУ 9133:2021 Бітум та бітумні в’яжучі. Бітуми дорожні, модифіковані комплексами добавок. Технічні умови

ДСТУ 9134:2021 Бітум та бітумні в’яжучі. Настанова щодо виробництва та застосування дорожніх бітумів, модифікованих комплексами добавок

ДСТУ 9167:2021 Автомобільні дороги. Очищення поверхневих стічних вод

ДСТУ 9169:2021 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення зчеплюваності з мінеральним матеріалом

ДСТУ 9170:2021 Бітум та бітумні в’яжучі. Настанова з виробництва та застосування бітумних емульсій

ДСТУ EN 12697-20:2021 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 20. Вдавлювання з використанням зразків-кубів або зразків Маршала (EN 12697-20:2020, IDT)

ДСТУ EN 12697-32:2021 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 32. Підготування зразка вібраційним ущільнювачем (EN 12697-32:2019, IDT)

ДСТУ EN 12697-40:2021 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 40. Дренажність влаштованого покриття (EN 12697-40:2020, IDT)

ДСТУ СEN/TS 12697-50:2021 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 50. Опір зношенню (СEN/TS 12697-50:2018, IDT)

ДСТУ СEN/TS 12697-51:2021 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 51. Випробування з визначення поверхневої зсувостійкості (СEN/TS 12697-51:2017, IDT)

ДСТУ EN ISO 13473-1:2021 Визначення характеристик шорсткості дорожнього покриття за профілями його поверхні. Частина 1. Визначення середньої глибини (EN ISO 13473-1:2019, IDT; ISO 13473-1:2019, IDT)

ДСТУ EN ISO 13473-5:2021 Визначення характеристик шорсткості дорожнього покриття за профілями його поверхні. Частина 5. Визначення мегашорсткості (EN ISO 13473-5:2009, IDT; ISO 13473-5:2009, IDT)

Харчова промисловість

ДСТУ 2120:2021 Хлібопекарське виробництво. Терміни та визначення понять

ДСТУ 878-93 Води мінеральні фасовані. Технічні умови. Зміна № 34

Металургія

ДСТУ 9156:2021 Сталь та чавун. Методи визначення кобальту

ДСТУ 9157:2021 Сталь та чавун. Методи визначення цирконію

ДСТУ 3760:2019 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні вимоги. Зміна № 2

ДСТУ 9162:2021 Феромарганець. Метод визначення марганцю

ДСТУ 9163:2021 Феромарганець. Методи визначення кремнію

ДСТУ 9164:2021 Феромарганець. Методи визначення фосфору

ДСТУ 9165:2021 Феросплави. Загальні вимоги до методів аналізування

ДСТУ 9166:2021 Матеріали металеві. Визначення схильності до механічного старіння під час випробування на ударний вигин

ДСТУ EN 10204:2017 Вироби металеві. Типи документів контролювання (EN 10204:2004, IDT)

Метрологія та сертифікація

ДСТУ 9136:2021 Метрологія. Вимірювачі білості борошна. Методика повірки

ДСТУ 9137:2021 Метрологія. Поляриметри. Методика повірки

ДСТУ 9138:2021 Метрологія. Газоаналізатори для вимірювання вмісту кисню, діоксиду вуглецю, горючих і токсичних газів стаціонарні. Методика повірки

ДСТУ 9139:2021 Метрологія. Газоаналізатори для вимірювання вмісту кисню, діоксиду вуглецю, горючих і токсичних газів переносні. Методика повірки

ДСТУ 9140:2021 Метрологія. Аналізатори медичного призначення біохімічні. Методика повірки

ДСТУ 9141:2021 Метрологія. Фотометри аналітичні. Методика повірки

ДСТУ 9142:2021 Метрологія. Фур’є-спектрометри. Методика повірки

ДСТУ 9143:2021 Метрологія. Коагулометри. Методика повірки

ДСТУ 9144:2021 Метрологія. ЯМР-аналізатори вологості та олійності сільськогосподарської продукції. Методика повірки

ДСТУ 9158:2021 Метрологія. Дефібрилятори. Методика повірки

ДСТУ 9159:2021 Метрологія. Ваги автоматичні безперервної дії для сумарного обліку. (Ваги стрічкові). Методика повірки

ДСТУ 9160:2021 Метрологія. Раман-спектрометри. Методика повірки

ДСТУ 9161:2021 Метрологія. Прилади діагностичні ультразвукові. Методика повірки

ДСТУ EN ISO 6141:2021 Аналіз газів. Уміст сертифікатів на калібрувальні газові суміші (EN ISO 6141:2015, IDT; ISO 6141:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 6141:2021 Аналіз газів. Уміст сертифікатів на калібрувальні газові суміші. Зміна № 1. Перехресні посилання на ISO Guide 31:2015 та ISO/IEC 17025:2017 (EN ISO 6141:2015/А1:2020, IDT; ISO 6141:2015/Amd 1:2020, IDT). Зміна № 1:2021

ДСТУ EN ISO 6142-1:2021 Аналіз газів. Готування калібрувальних газових сумішей. Частина 1. Гравіметричний метод для сумішей класу І (EN ISO 6142-1:2015, IDT; ISO 6142-1:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 11664-5:2018 Колориметрія. Частина 5. Колірний простір CIE 1976 L*u*v* та рівноконтрастна діаграма кольоровості u’, v’ (EN ISO 11664-5:2016, IDT; ISO/CIE 11664-5:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 11664-6:2018 Колориметрія. Частина 6. Формула колірних розбіжностей CIEDE2000 (EN ISO 11664-6:2016, IDT; ISO/CIE 11664-6:2014, IDT)

ДСТУ EN ІЕС 61010-2-011:2021 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-011. Додаткові вимоги до холодильного устатковання (EN ІЕС 61010-2-011:2021; А11:2021, IDT; IEC 61010-2-011:2019, IDT)

ДСТУ ISO 10015:2021 Управління якістю. Настанови щодо управління компетентністю та щодо розвитку персоналу (ISO 10015:2019, IDT)

ДСТУ ISO 10018:2021 Управління якістю. Настанови щодо залучання персоналу (ISO 10018:2020, IDT)

Безпека у машинобудуванні

ДСТУ EN 12717:2014 Безпечність верстатів. Свердлильні верстати (EN 12717:2001 + A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 16564:2021 Машини та установки для видобутку й оброблювання природного каміння. Безпека. Вимоги до пиляльних і фрезерних верстатів мостового типу, зокрема з числовим програмним керуванням (EN 16564:2020, IDT)

ДСТУ EN 62841-2-21:2020 Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 2-21. Додаткові вимоги до ручних машин для прочищення зливів (EN 62841-2-21:2019, IDT; IEC 62841-2-21:2017, MOD)

ДСТУ EN 62841-3-12:2020 Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-12. Додаткові вимоги до переносних різенарізних верстатів (EN 62841-3-12:2019, IDT; IEC 62841-3-12:2017, MOD)

ДСТУ EN 62841-3-4:2019 Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-4. Додаткові вимоги до пересувних шліфувальних верстатів (EN 62841-3-4:2016; A11:2017, IDT; IEC 62841-3-4:2016, MOD)

ДСТУ EN 62841-4-2:2020 Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 4-2. Додаткові вимоги до тримерів для живоплоту (EN 62841-4-2:2019, IDT; IEC 62841-4-2:2017, MOD)

ДСТУ EN 12733:2019 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Косарки приводні, керовані пішим оператором. Вимоги щодо безпеки (EN 12733:2018, IDT)

ДСТУ EN 13684:2019 Садове обладнання. Розпушувачі й аератори газонні, керовані пішим оператором. Вимоги щодо безпеки (EN 13684:2018, IDT)

ДСТУ EN ISO 4254-5:2019 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Устатковання ґрунтообробне з механічним урухомником (EN ISO 4254-5:2018, IDT; ISO 4254-5:2018, IDT)

ДСТУ EN ISO 4254-7:2019 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 7. Комбайни зернозбиральні, кормозбиральні, бавовнозбиральні та комбайни для збирання цукрової тростини (EN ISO 4254-7:2017, IDT; ISO 4254-7:2017, Corrected version 2019-03, IDT)

ДСТУ EN ISO 4254-8:2019 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 8. Машини для внесення твердих добрив (EN ISO 4254-8:2018, IDT; ISO 4254-8:2018, IDT)

ДСТУ EN ISO 4254-9:2019 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 9. Рядкові сівалки (EN ISO 4254-9:2018, IDT; ISO 4254-9:2018, IDT)

ДСТУ EN ISO 18497:2020 Сільськогосподарські машини та трактори. Вимоги щодо безпечності високоавтоматизованих сільськогосподарських машин. Принципи проектування (EN ISO 18497:2018, IDT; ISO 18497:2018, IDT)

ДСТУ EN ISO 20607:2020 Безпечність машин. Настанова щодо експлуатування. Загальні принципи складання (EN ISO 20607:2019, IDT; ISO 20607:2019, IDT)

ДСТУ EN IEC 61496-2:2021 Безпечність машин. Електрочутливе захисне обладнання. Частина 2. Особливі вимоги до обладнання, в якому використано активні оптоелектронні захисні пристрої (AOPD) (EN IEC 61496-2:2020, IDT; IEC 61496-2:2020, IDT)

ДСТУ EN IEC 61496-3:2021 Безпечність машин. Электрочутливе захисне обладнання. Частина 3. Особливі вимоги до активних оптоелектронних захисних пристроїв, що реагують на дифузне відбиття (AOPDDR) (EN IEC 61496-3:2019, IDT; IEC 61496-3:2018, IDT)

ДСТУ EN IEC 62745:2021 Безпечність машин. Вимоги до безкабельних систем керування машинами (EN 62745:2017; A11:2020, IDT; IEC 62745:2017, IDT)

Енергетика

ДСТУ EN 12732:2022 Газова інфраструктура. Зварювання сталевих трубопроводів. Функційні вимоги (EN 12732:2013 + A1:2014, IDT)

ДСТУ EN 14141:2022 Арматура для транспортування природного газу трубопроводами. Вимоги до робочих характеристик та випробування їх (EN 14141:2013, IDT)

ДСТУ CEN/TR 16395:2022 Газова інфраструктура. Визначення тиску в CEN/TC 234. Указівки (CEN/TR 16395:2012, IDT)

ДСТУ EN 1776:2022 Газова інфраструктура. Газовимірювальні системи. Функційні вимоги (EN 1776:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 18453:2021 Природний газ. Кореляція між умістом вологи та точкою роси за водою (EN ISO 18453:2005, IDT; ISO 18453:2004, IDT)

ДСТУ EN ISO 23874:2021 Природний газ. Вимоги до аналізування методом газової хроматографії для обчислювання точки роси за вуглеводнями (EN ISO 23874:2018, IDT; ISO 23874:2006, IDT)

Телекомунікації та інформаційні технології

ДСТУ EN 55016-1-2:2019 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень і несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 1-2. Апаратура для вимірювання радіозбурень і несприйнятливості. Пристрої зв’язку для вимірювання кондуктивних збурень (EN 55016-1-2:2014; A1:2018, IDT; CISPR 16-1-2:2014; A1:2017, IDT)

ДСТУ EN 61000-4-10:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 4-10. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до загасного коливального магнітного поля (EN 61000-4-10:2017, IDT; IEC 61000-4-10:2016, IDT)

ДСТУ EN 61000-4-9:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 4-9. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до імпульсного магнітного поля (EN 61000-4-9:2016, IDT; IEC 61000-4-9:2016, IDT)

ДСТУ ETSI EN 319 132-1:2021 Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Цифрові підписи XAdES. Частина 1. Структурні блоки та базові підписи XAdES (ETSI EN 319 132-1 V1.1.1 (2016-04), IDT)

ДСТУ ETSI EN 319 132-2:2021 Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Цифрові підписи XAdES. Частина 2. Розширені підписи XAdES (ETSI EN 319 132-2 V1.1.1 (2016-04), IDT)

ДСТУ IEC 62325-451-1:2021 Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-1. Бізнес-процес підтвердження та контекстуальної моделі СІМ для європейського ринку (IEC 62325-451-1:2017, IDT)

ДСТУ-П IEC TR 61850-90-10:2021 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-10. Моделі для планування (IEC TR 61850-90-10:2017, IDT)

ДСТУ-П IEC TR 62325-103:2021 Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 103. Огляд інформаційного обміну всередині нерегульованого роздрібного енергетичного ринку європейського типу з урахуванням CIM (IEC TR 62325-103:2017, IDT)

ДСТУ-П IEC TR 62351-90-1:2021 Керування енергетичними системами та пов’язаний з ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 90-1. Настанови щодо контролювання рольовим доступом в енергосистемах (IEC TR 62351-90-1:2018, IDT)

ДСТУ-П IEC TR 62361-103:2021 Керування енергетичними системами та пов’язаний з ним інформаційний обмін. Функційна сумісність у довгостроковій перспективі. Частина 103. Стандартне профілювання (IEC TR 62361-103:2018, IDT)

ДСТУ-П IEC TS 61850-1-2:2021 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 1-2. Настанови щодо розширення можливості використовування IEC 61850 як базового стандарту (IEC TS 61850-1-2:2020, IDT)

ДСТУ-П IEC TS 61850-7-7:2021 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-7. Машинооброблюваний формат моделей даних згідно з IEC 61850 для вимірювальних засобів (IEC TS 61850-7-7:2018, IDT)

ДСТУ-П IEC TS 62361-102:2021 Керування енергетичними системами та пов’язаний з ним інформаційний обмін. Функційна сумісність у довгостроковій перспективі. Частина 102. Гармонізація CIM — IEC 61850 (IEC TS 62361-102:2018, IDT)

Електротехніка

ДСТУ EN IEC 60309-5:2021 Вилки, штепсельні розетки та з’єднувачі промислової призначеності. Частина 5. Вимоги до сумісності та взаємозамінності розмірів вилок, штепсельних розеток, суднових з’єднувачів й вводів низьковольтних з’єднувальних пристроїв для приймання з берега (EN IEC 60309-5:2019, IDT; IEC 60309-5:2017, IDT)

ДСТУ EN IEC 61439-7:2021 Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 7. НКУ для конкретних застосувань: пристані для яхт, кемпінги, ринкові площі, зарядні станції для електромобілів (EN IEC 61439-7:2020, IDT; IEC 61439-7:2018 + COR1:2019, IDT)

ДСТУ HD 62640:2021 Пристрої диференційного струму з захистом від надструмів або без нього для штепсельних розеток побутової та аналогічної призначеності (HD 62640:2015; A11:2016, IDT; A12:2021, IDT; IEC 62640:2011, MOD)

ДСТУ EN 63044-1:2017 Електронні системи житлових і громадських будівель (HBES) та системи автоматизації й управління будівлями (BACS). Частина 1. Загальні вимоги (EN 63044-1:2017, IDT; IEC 63044-1:2017, IDT)

Деревообробна промисловість

ДСТУ EN ISO 19085-11:2021 Верстати деревообробні. Безпечність. Частина 11. Комбіновані верстати (EN ISO 19085-11:2020, IDT; ISO 19085-11:2020, IDT)

ДСТУ EN ISO 19085-7:2020 Верстати деревообробні. Безпечність. Частина 7. Верстати фугувальні, рейсмусові, комбіновані фугувально-рейсмусові (EN ISO 19085-7:2019, IDT; ISO 19085-7:2019, IDT)

ДСТУ EN ISO 19085-9:2021 Верстати деревообробні. Безпечність. Частина 9. Круглопилкові столярні верстати (з ковзним столом або без нього) (EN ISO 19085-9:2020, IDT; ISO 19085-9:2019, IDT)

Військова справа

ДСТУ В 20.39.101:2021 Комплексна система загальних технічних вимог до озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В 20.39.109:2021 Комплексна система загальних технічних вимог до озброєння та військової техніки. Маркування продукції оборонного призначення. Загальні технічні вимоги

Інші галузі

ДСТУ 9135:2021 Судова біологічна експертиза. Молекулярно-генетичні дослідження. Терміни та визначення понять

ДСТУ 9168:2021 Судова експертиза зброї. Балістичні дослідження. Терміни та визначення понять

ДСТУ EN 14502-1:2019 Крани вантажопідіймальні. Устатковання для підіймання людей. Частина 1. Підвісні колиски (EN 14502-1:2010, IDT)

ДСТУ EN IEC 61010-2-010:2021 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів (EN IEC 61010-2-010:2020, IDT; IEC 61010-2-010:2019, IDT)

ДСТУ EN ISO 10328:2018 Протезування. Вимоги та методи випробування конструкцій протезів нижніх кінцівок (EN ISO 10328:2016, IDT; ISO 10328:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 20957-4:2019 Тренажери стаціонарні. Частина 4. Лави для силових тренувань. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування (EN ISO 20957-4:2016, IDT; ISO 20957-4:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 20957-9:2019 Тренажери стаціонарні. Частина 9. Еліптичні тренажери. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування (EN ISO 20957-9:2016, IDT; ISO 20957-9:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 23771:2019 Текстильне устатковання. Настанови щодо проектування текстильного устатковання з низьким рівнем шуму (EN ISO 23771:2015, IDT; ISO 23771:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 6708:2022 Компоненти трубопроводів. Визначення та обирання DN (номінального діаметра) (EN ISO 6708:1995, IDT; ISO 6708:1995, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-10:2021 Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем управління. Частина 10. Вимоги до компетентності персоналу, що здійснює аудит та сертифікацію систем управління охороною здоров’я і безпекою праці (ISO/IEC TS 17021-10:2018, IDT)

Перелік ДСТУ, які скасовані 1 серпня 2022 року

Будівництво

ДСТУ EN 62305-3:2012 Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей (EN 62305-3:2011, IDT)

ДСТУ IEC 60335-2-95:2007 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-95. Додаткові вимоги до приводів вертикально рухомих дверей гаражів побутового користування (ІEC 60335-2-95:2005, ІDT)

ДСТУ Б EN 1026:2013 Блоки віконні та дверні. Повітропроникність. Метод випробування (EN 1026:2000, IDT)

ДСТУ Б EN 1027:2013 Блоки віконні та дверні. Водонепроникність. Метод випробування (EN 1027:2000, IDT)

ДСТУ Б EN 12210:2013 Блоки віконні та дверні. Опір вітровому навантаженню. Класифікація (EN 12210:1999, IDT)

ДСТУ Б В.2.6-18-2000 (ГОСТ 26602.2-99) Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро- та водопроникності

Дорожнє будівництво

ДСТУ Б В.2.7-313:2016 Бітуми дорожні, модифіковані комплексами добавок. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-313:2016 Бітуми дорожні, модифіковані комплексами добавок. Технічні умови. Поправка

ДСТУ Б В.2.7-81-98 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла і кам’яних матеріалів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-81-98 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла і кам’яних матеріалів. Зміна № 1

ДСТУ-Н Б В.2.7-314:2016 Настанова щодо модифікації бітумів дорожніх комплексами добавок

Харчова промисловість

ДСТУ 2120-93 Хлібопекарське виробництво. Терміни та визначення

Енергетика

ДСТУ EN 14141:2018 Крани для транспортування природного газу трубопроводами. Вимоги до робочих характеристик та випробування (EN 14141:2013, IDT)

ДСТУ EN 61010-2-010:2014 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів (EN 61010-2-010:2003, IDT)

ДСТУ EN 61010-2-010:2015 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів (EN 61010-2-010:2014, IDT)

ДСТУ ISO 18453:2016 Природний газ. Кореляція між вмістом води та точкою роси води (ISO 18453:2004, IDT)

ДСТУ ISO 23874:2018 Газ природний. Вимоги до газохроматографічного аналізування для обчислення точки роси за вуглеводнями (ISO 23874:2006, IDT)

Безпека у машинобудуванні

ДСТУ EN 12733:2014 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Косарки приводні, керовані пішим оператором. Вимоги щодо безпеки (EN 12733:2001+A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 13684:2014 Садове обладнання. Розпушувачі й аератори газонні, керовані пішим оператором. Вимоги щодо безпеки (EN 13684:2004+A3:2009, ІDТ)

ДСТУ EN 13684:2017 Садове обладнання. Розпушувачі й аератори газонні, керовані пішим оператором. Вимоги щодо безпеки (EN 13684:2004 + A3:2009, IDT)

ДСТУ EN 16564:2019 Машини та установки для видобутку та оброблення природного каменю. Безпека. Вимоги до пиляльних/фрезерних верстатів мостового типу з числовим програмним управлінням (NC/CNC) (EN 16564:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 4254-5:2015 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Устатковання ґрунтообробче з механічним урухомником (EN ISO 4254-5:2009, IDT)

ДСТУ EN ISO 4254-5:2015 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Устаткованняґрунтообробче з механічним урухомником (EN ISO 4254-5:2009/AC:2011, IDT). Поправка № 1:2015

ДСТУ EN ISO 4254-7:2014 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 7. Комбайни зернозбиральні, кормозбиральні та бавовнозбиральні (EN ISO 4254-7:2009, EN ISO 4254-7:2009/AC:2010, IDT)

Телекомунікації та інформаційні технології

ДСТУ EN 62325-451-1:2016 Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-1. Бізнес-процес підтвердження та контекстна модель для СІМ-моделі Європейського ринку (EN 62325-451-1:2013, IDT)

ДСТУ ETSI EN 319 132-1:2016 Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Цифрові підписи ХАdES. Частина 1. Структурні блоки та базові підписи ХАdES (ETSI EN 319 132-1:2016, IDT)

ДСТУ ETSI EN 319 132-2:2016 Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Цифрові підписи ХАdES. Частина 2. Розширені підписи ХАdES (ETSI EN 319 132-2:2016, IDT)

Інші галузі

ДСТУ EN IEC 61010-2-010:2019 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів (EN IEC 61010-2-010:2019, IDT; IEC 61010-2-010:2019, IDT)

ДСТУ EN 61010-2-011:2019 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-011. Додаткові вимоги до холодильного устатковання (EN 61010-2-011:2017, IDT; IEC 61010-2-011:2016, IDT)

ДСТУ ISO 10015:2008 Настанови щодо навчання персоналу

ДСТУ ISO 10018:2015 Управління якістю. Настанови щодо залучення персоналу та щодо його компетентності (ISO 10018:2012, IDT). З поправкою

ДСТУ ISO 6141:2017 Аналіз газів. Уміст сертифікатів на калібрувальні газові суміші (ISO 6141:2015, IDT)

ДСТУ ISO 6142-1:2017 Аналіз газів. Приготування калібрувальних газових сумішей. Частина 1. Гравіметричний метод для сумішей класу І (ISO 6142-1:2015, IDT)

ДСТУ ISO 6708:2015 Складники системи трубопроводів. Визначення і вибір DN (номінальний розмір) (ISO 6708:1995, IDT)

ДСТУ ІSО 10018:2015 Управління якістю. Настанови щодо залучення персоналу та щодо його компетентності. Поправка

Джерело: БУДСТАНДАРТ Online,

Журнал «Охорона праці і пожежна безпека»

Департамент охорони праці апарату ФПУ