architect and structural engineer dressed in orang DJYCS8N 1

 

Законом України«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної небезпеки»,який набув чинності 6 серпня 2022 року, внесені зміни до Кодексу цивільного захисту України та до Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».

Так, у Законі України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» надано визначення нових  термінів (нова редакція статті 1).

Крім того, зазначений Закон доповнено положеннями про ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки, політику запобігання аваріям на об’єкті підвищеної небезпеки, звіт про заходи безпеки на об’єкті підвищеної небезпеки, планування в разі виникнення аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, порядок дій у разі виникнення аварії на об’єкті підвищеної небезпеки, подання інформації та право на одержання інформації про об’єкти підвищеної небезпеки.

Також, статтею 9-1  Закону «Про об’єкти підвищеної небезпеки» визначено, що політика запобігання аваріям на об’єкті підвищеної небезпеки, затверджена оператором, надається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері цивільного захисту, або його територіальному органу (в разі його утворення) разом із результатами ідентифікації об’єкта підвищеної небезпеки, який він експлуатує.

Зміст, порядок розроблення політики запобігання аваріям на об’єкті підвищеної небезпеки, її перегляду, а також оцінки ефективності визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту.

Повноваження Державної служби України з питань праці щодо надання адміністративних послуг з реєстрації об’єкта в Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки, реєстрації декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки та виключення його з Державного реєстру припинені.

Джерела: Журнал «Охорона праці і пожежна безпека»,

 Редакція журналу «Охорона праці»

Департамент охорони праці апарату ФПУ