5ef1c487de3ab668932293

Для своєчасної підготовки теплових господарств до роботи в опалювальному періоді їх власники розробляють та реалізовують відповідні плани організаційно-технічних заходів.

Зазначені заходи повинні передбачати, зокрема:

v  виконання ремонтно-профілактичних робіт устатковання тепловикористовувальних установок і внутрішньобудинкових систем;

v  усунення порушень, виявлених у гідравлічних та теплових режимах тепловикористовувальних установок;

v  промивання устатковання, тепловикористовувальних установок, трубопроводів та систем теплоспоживання;

v  виконання ремонтно-профілактичних робіт приладів обліку та регулювання теплової енергії та їх повірки;

v  відновлення теплової ізоляції;

v  перевірку та відновлення (за необхідності) герметизації інженерних вводів;

v  гідравлічні випробування внутрішньобудинкових систем централізованого опалення;

v  налагодження систем теплоспоживання.

Основні вимоги безпеки під час виконання робіт на тепломеханічному обладнанні зазначені в НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском та НПАОП 0.00-1.69-13 «Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок».

Підготовка теплоносія (води) для котлів

Одним із головних чинників, що впливають на безпечну і надійну експлуатацію котлів та іншого тепломеханічного обладнання, є якість підготовки теплоносія (води) для котлів та тепломеханічного обладнання, дотримання вимог проектної, експлуатаційної та ремонтної документації заводів-виготовлювачів.

Вибір способу обробки води для живлення котлів і підживлення системи опалення повинен здійснюватися відповідно до вимог експлуатаційної документації виробника. Підживлювання сирою водою котлів, обладнаних пристроями для докотлової обробки води, не допускається.

Для парових та водогрійних котлів з урахуванням вимог цих Правил, інструкцій виробників та інших НД, налагоджувальною організацією повинні бути розроблені інструкції з ведення водно-хімічного режиму та інструкції з експлуатації установки (установок) для докотлової обробки води з режимними картами. Дані інструкції повинні бути затверджені роботодавцем підприємства (установи), що експлуатує котел, та вивішені на робочих місцях обслуговувального персоналу.

Необхідно розуміти, що якщо не проводити докотлову обробку води, то безперервне відкладення накипу і шламу, підвищення відносної лужності і твердості котлової води до небезпечних меж призводить до наступного:

Ø  зростання фінансових затрат на понаднормові витрати палива, ремонт і заміну котлів та нагрівальних приладів;

Ø  розвиток корозії металу;

Ø  зменшення пропускної здатності труб;

Ø  збільшення внутрішнього тертя;

Ø  зниження теплопровідності і енергоефетивності котла;

Ø  вихід із ладу котла і ризик виникнення вибуху.

Джерело:Управління Держпраці,

Журнал «Охорона праці і пожежна безпека»

Департамент охорони праці апарату ФПУ