screenshot 2 6

Споживачі, які мають автономні електростанції, для їх обслуговування повинні мати спеціально підготовлений персонал з відповідною групою з електробезпеки.

Споживач, до вводу в роботу автономної електростанції, повинен мати погоджену з електропередавальною організацією Інструкцію про порядок включення в роботу автономної електростанції, а також Положення про взаємовідносини з електропередавальною організацією, з обов’язковим розділом — оперативне керування роботою автономної електростанції.

Автономні електростанції допускаються до експлуатації тільки у разі, якщо їх конструктивне виконання та клас ізоляції апаратів, приладів й іншого обладнання, а також проводів та кабелів відповідають параметрам мережі або електроустановок споживачів, умовам навколишнього середовища та вимогам Правил улаштування електроустановок.

Крім того, автономна електростанція повинна мати:

·        схему підключення електростанції в електричну мережу споживача, обладнану електромеханічним пристроєм для блокування або двостороннім перекидним рубильником, з метою уникнення подачі зустрічної напруги від електростанції в електричну мережу електропередавальної організації;

·        можливість постійного контролю на розподільчому щиті електроустановки, наявності напруги з боку мережі електропередавальної організації, шляхом установлення відповідного засобу вимірювальної техніки та контрольної електричної лампи.

Споживачі зобов’язані підтримувати свої автономні електростанції в робочому стані, проводити їх технічне обслуговування, а також проводити випробування їх працездатності відповідно до експлуатаційної документації.

Керівники та працівники підприємств, установ, організацій та їх структурних підрозділів, які порушують вимоги щодо введення в роботу та порядок використання автономних електростанцій несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Виконання вимог нормативно-технічних документів є запорукою безпечної та безаварійної експлуатації автономних джерел енергозабезпечення, і дає можливість мінімізувати ризик виникнення загрози життю та здоров’ю людей.

 

Джерело:  Управління Держпраці

Журнал «Охорона праці і пожежна безпека»

Департамент охорони праці апарату ФПУ