323416610 491752566376726 7085694428863707475 n


Професійні стандарти містять вимоги до компетентностей працівників. Тому важливою є роль професійних спілок, які покликані представляти інтереси працівників під час розроблення і використання таких стандартів.


Це враховано у запропонованих Національним агентством кваліфікацій змінах до Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів.
? Рішення на Урядовому порталі: https://bit.ly/3G2xU12

? Етап ініціювання розроблення чи зміни стандарту
✅ Професійні стандарти можуть розроблятися профспілками безпосередньо або профспілки можуть ініціювати розроблення професійного стандарту чи його зміну

? Етап реєстрації заявки на розроблення проєкту стандарту
✅ Після реєстрації заявки на розроблення проєкту професійного стандарту Національне агентство кваліфікацій інформує СПО профспілок про її реєстрацію
✅ При скасуванні заявки або продовженні строку розроблення проєкту професійного стандарту Національне агентство кваліфікацій інформує про це СПО профспілок

? Етап підготовки проєкту стандарту
✅ Якщо стандарт розробляється галузевою радою, то до складу такої ради і створеною нею робочої групи із розроблення конкретного стандарту обов'язково входять представники профспілок
✅ У разі, коли розробниками профстандарту не є галузеві ради з питань розроблення професійних стандартів, до складу робочої групи із розроблення конкретного стандарту обов'язково входять представники профспілок, їх організацій та об'єднань

? Етап громадського обговорення проєкту стандарту
✅ Всі розробники стандартів надсилають Національному агентству кваліфікацій повідомлення про публічне громадське обговорення. Така інформація поширюється розробником та Агентством публічно, а також серед зацікавлених сторін. Тож профспілки можуть взяти активну участь в обговоренні проєкту стандарту
✅Розробники повинні оприлюднити на офіційному веб-сайті результати обговорення із зазначенням поданих пропозицій/зауважень, відомостей щодо їх урахування та обґрунтування причин неврахування. Таким чином можна контролювати врахування пропозицій, поданих профспілками

? Етап погодження та затвердження стандарту
✅ Проєкт професійного стандарту погоджується розробниками з репрезентативними всеукраїнськими об'єднаннями професійних спілок на галузевому рівні (у разі, коли розробниками не є галузеві ради з питань розроблення професійних стандартів). І висновок про таке погодження подається при перевірці проєкту стандарту Національним агентством кваліфікацій.
✅ Професійний стандарт вважається введеним у дію з моменту внесення його до Реєстру кваліфікацій (https://register.nqa.gov.ua/profstandarts), який перебуває у публічному доступі. Відтак можливо відстежувати виконання стандарту і його використання у регулюванні трудових відносин між працівниками та роботодавцями, у формуванні освітніх програм тощо.

 

 Джерело:

https://www.facebook.com/tetyana.semigina/posts/pfbid02CJZGJR6KHuqKboQK1STXkzjMs6rgtMXqyBxzCthCMU2z2TYqaqevZdpVoGSHQ7qHl