345657932 234795512580100 5039267664515891985 150523

З метою захисту працівників від загроз їхньому здоров’ю і безпеці, що виникають або можуть виникнути під час впливу на них шуму, Міністерство охорони здоров’я України наказом від 23.03.2023 № 540  затвердило Граничні та робочі значення шумового впливу на робочому місці. Нині наказ не набрав чинності. Документ набере чинності через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Ці значення шумового впливу на робочому місці встановлюють для денного рівня шумової експозиції  і  пікового звукового тиску  та є обов’язковими для всіх видів трудової діяльності, де працівники під час виконання робіт зазнають або можуть зазнавати впливу шуму чи існує потенційна можливість такого впливу.

Вони застосовуються разом з ДСН 3.3.6.037-99 “Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку”, а якщо значення відрізняються від встановлених у ДСН 3.3.6.037-99, то використовуються значення, що є нижчими.

Граничні та робочі значення шумового впливу для денного рівня шумової експозиції і пікового звукового тиску:

1) Значення граничної експозиції:

LEX, 8 год.= 87 дБА; Pпік = 200 Па (140дБС, відносно 20 мкПа);

2) Верхнє значення діючої експозиції:

LEX, 8 год.= 85 дБА; Pпік = 140 Па (137дБС, відносно 20 мкПа);

3) Нижнє значення діючої експозиції:

LEX, 8 год. = 80 дБА; Pпік = 112 Па (135дБС, відносно 20 мкПа).

При порівнянні з граничним значенням експозиції її фактичного рівня на робочому місці потрібно враховувати послаблення звуку протишумовими засобами індивідуального захисту працівника. При визначенні діючої шумової експозиції ефект захисних засобів не враховується.

Якщо значення рівня шумового впливу в різні дні тижня помітно відрізняються один від одного, для визначення граничних і діючих значень експозиції шуму слід користуватись замість денного рівня шумового впливу середньотижневим рівнем шумового впливу, за умови, що тижневий рівень шумового впливу не перевищує граничної експозиції, що становить 87 дБА, та здійснені заходи, необхідні для зниження до мінімуму ступеня ризику під час роботи.

Джерело: БУДСТАНДАРТ

Журнал «Охорона праці і пожежна безпека»

Департамент охорони праці апарату ФПУ