изображение viber 2023 05 30 11 35 2

Міністерство внутрішніх справ затвердило Критерії, яким повинні відповідати організації, що проводять аудит пожежної та техногенної безпеки.

Відповідний наказ МВС від 05.04.2023 № 277 набрав чинності 25.05.2023 року.

Згідно з документом, організації, що проводять аудит, мають відповідати таким вимогам:

1) наявність статусу юридичної особи;

2) укомплектованість експертами, які мають кваліфікаційний сертифікат, що підтверджує спроможність виконання робіт щодо суб’єктів господарювання або інших юридичних осіб, залежно від ступеня ризику, визначеного згідно з Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій:

·      для організації, що проводить аудит суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику (у тому числі в користуванні яких є об’єкти підвищеної небезпеки), – не менше трьох експертів, які мають кваліфікаційний сертифікат, що надає право на проведення аудиту щодо суб’єктів господарювання високого ступеня ризику, які працюють за трудовим договором, або двох — за трудовим договором, одного — за цивільно-правовим договором;

·      для організації, що проводить аудит суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику, — не менше двох експертів, які мають кваліфікаційний сертифікат, що надає право на проведення аудиту щодо суб’єктів господарювання середнього ступеня ризику, які працюють за трудовим договором, або одного – за трудовим договором, одного – за цивільно-правовим договором;

·      для організації, що проводить аудит суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику, — не менше одного експерта, який має кваліфікаційний сертифікат, що надає право на проведення аудиту щодо суб’єктів господарювання незначного ступеня ризику, який працює за трудовим договором (за основним місцем роботи);

3) наявність власного або орендованого приміщення для розміщення персоналу;

4) наявність таких засобів та мереж:

·      мережі Інтернет, електронної пошти, телефонного зв’язку;

·      власного матеріально-технічного оснащення, необхідного для виконання завдань, та засобів вимірювальної техніки, що відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність та які забезпечують можливість визначення геометричних параметрів будинків та споруд, їх елементів, а також установлення працездатності систем протипожежного захисту, зовнішнього та внутрішнього пожежогасіння, відповідності елементів заповнення протипожежних перешкод, вогнезахисту та інших систем та засобів запобігання пожежам;

5) наявність системи управління, яка включає в себе:

·      політику щодо неупередженості під час виконання своєї діяльності з аудиту, урегулювання конфлікту інтересів і забезпечення об’єктивності своєї діяльності;

·      політику щодо організації поточного моніторингу компетентності та продуктивності всього персоналу, залученого до управління та проведення аудиту;

·      облік та розгляд претензій і скарг;

6) наявність акредитації Національного агентства з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 (EN ISO/IEC 17020:2012 IDT; ISO/IEC 17020:2012, IDT) “Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування”, затвердженого наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 21.12.2019 № 466 (у частині проведення робіт у сфері пожежної та техногенної безпеки).

Аудит пожежної та техногенної безпеки проводиться організаціями, незалежно від форми власності, визнаними Державною службою з надзвичайних ситуацій такими, що відповідають затвердженим Критеріям.

Джерело: БУДСТАНДАРТ

Журнал «Охорона праці і пожежна безпека»

Департамент охорони праці апарату ФПУ