d3 forum 2111223

 

Постановою КМУ від 08.09.2023 р. № 965  затверджено Порядок розслідування аварій на об’єктах підвищеної небезпеки (далі – Порядок), яким визначено процедуру проведення розслідування аварій на об’єктах підвищеної небезпеки.

Цей Порядок поширюється на юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які експлуатують (планують експлуатувати) хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки (далі – оператор).

Які дії необхідно виконати у випадку аварії відповідно до процедури, встановленої Порядком?

1.      Насамперед у разі порушення робочого стану джерела небезпеки, що призвело до виникнення аварії, оператор невідкладно в письмовій формі за допомогою засобів інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та з накладенням електронного підпису інформує ДСНС або її територіальний орган за місцезнаходженням об’єкта підвищеної небезпеки про аварію в порядку, визначеному МВС.

2.    Для проведення розслідування аварії оператор не пізніше наступного дня після виникнення аварії відповідним наказом утворює комісію з розслідування аварії (далі – комісія) та повідомляє про це ДСНС або її територіальний орган за місцезнаходженням об’єкта підвищеної небезпеки.
До завершення розслідування аварії відновлення експлуатації джерела небезпеки заборонено, крім джерел небезпеки об’єктів критичної інфраструктури, показники безпеки яких відновлено.

3.   Під час розслідування аварії комісія:

ü  визначає масштаб аварії та її наслідки;

ü  визначає необхідність залучення експертів, фахівців та спеціалістів та незалежних експертів для встановлення обставин та причин, що призвели до аварії;

ü  встановлює факти порушення вимог законів та інших НПА, встановлює осіб, дії або бездіяльність яких призвели до виникнення аварії та за потреби отримує в них пояснення (усні, письмові);

ü  встановлює рівень ефективності та ступінь виконання необхідних заходів для запобігання аваріям, які викладені у звіті про здійснення заходів безпеки на об’єкті підвищеної небезпеки;

ü  перевіряє раніше подану до ДСНС інформацію про об’єкт підвищеної небезпеки;

ü  розробляє заходи щодо запобігання подібним аваріям на підставі результатів аналізу інформації та висновків.

4.    Протягом 20 робочих днів комісія зобов’язана провести розслідування обставин і причин аварії та скласти акт розслідування у двох примірниках і передати їх не пізніше наступного робочого дня після підписання оператору для розгляду та затвердження.

5.     Оператор затверджує акт протягом трьох днів із дня його надходження.

Зверніть увагу!

Акт розслідування обставин та причин аварії підписується всіма членами комісії. У разі незгоди з результатами розслідування член комісії має право не підписувати такий акт.

6.    Перший примірник  акта  разом із матеріалами розслідування після затвердження оператором протягом п’яти робочих днів надсилається рекомендованим листом або за допомогою засобів інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем із накладенням електронного підпису до територіального органу ДСНС. Другий примірник акта залишається в оператора, копії акта надсилаються членам комісії, організаціям та особам, представники яких брали участь у розслідуванні аварії (за їх письмовим запитом).Повторне розслідування обставин і причин однієї і тієї самої аварії на об’єкті підвищеної небезпеки не проводиться.

7.     У разі виникнення потреби в проведенні експертизи, випробувань та інших досліджень для встановлення обставин і причин виникнення аварії, розслідування може бути продовжене оператором на строк, необхідний для проведення експертизи, випробувань та інших досліджень.

8.    Відшкодування витрат, пов’язаних із діяльністю експертів, покладається на оператора на підставі наданих експертами документів, що містять відомості про господарську операцію та підтверджують її проведення.

9.    Друкування, тиражування та оформлення в необхідній кількості матеріалів розслідування аварії здійснює оператор і в п’ятиденний строк після завершення розслідування надсилає їх рекомендованим листом або в електронній формі органам, представники яких брали участь у розслідуванні. Забезпечення повноти, достовірності, своєчасності та об’єктивності результатів розслідування покладається на голову та членів комісії.

  1. За результатами розслідування аварії оператор зобов’язаний:

ü  проаналізувати причини виникнення аварії, розробити та наказом затвердити перелік заходів щодо запобігання виникненню подібних аварій;

ü  з урахуванням причин виникнення аварії переглянути політику запобігання аваріям на об’єктах підвищеної небезпеки та звіт про здійснення заходів безпеки на об’єкті підвищеної небезпеки;

ü  подати ДСНС оновлену інформацію про об’єкт підвищеної небезпеки;

ü  відновити всі показники безпеки джерела небезпеки та повідомити про це ДСНС.

Джерело: Журнал «Охорона праці і пожежна безпека»

Департамент охорони праці апарату ФПУ