11 021 

Кабінет Міністрів України Постановою від 29.03.2024 р. № 356 вніс зміни до Порядку надання відпустки при народженні дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 р. № 693.

Так, було деталізовано перелік документів, що підтверджують право на відпустку при народженні дитини та умови, за яких певні категорії осіб мають право на зазначену відпустку.

Отже, право на відпустку при народженні дитини мають:

- батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови, що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, що підтверджується письмовою заявою матері дитини та свідоцтвом про народження дитини, в якому зазначена відповідна інформація про батька дитини;

- баба або дід, або інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати (батько) якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком), на підставі письмової заяви одинокої матері (одинокого батька) дитини.”.

(Більш детально за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/356-2024-%D0%BF#Text).

Департамент правового захисту

апарату ФПУ