1833085 hochu stati 250424

Міністерство охорони здоров’я України розглянуло лист Федерації профспілок України від 08.04.2024 № 06/01-16/204 щодо повернення пільг донорам крові або компонентів крові та повідомило таке:

1 вересня 2017 року набула чинності Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), яка є стратегічним орієнтиром системних соціально-економічних реформ в Україні.

Відповідно до глави 22. Громадське здоров’я Україна взяла на себе зобов’язання розвивати співробітництво в галузі охорони здоров’я з метою підвищення рівня його безпеки та захисту здоров’я людини як передумови сталого розвитку та економічного зростання країни.

На виконання положень Угоди про асоціацію розроблено Закон України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» (далі - Закон), що визначає правові та організаційні засади державної політики щодо організації заготівлі, тестування, переробки, зберігання, розподілу, транспортування та реалізації донорської крові та компонентів крові, функціонування системи крові, визначає стандарти безпеки та якості донорської крові та компонентів крові з метою забезпечення рівного доступу населення України до якісних і безпечних компонентів донорської крові у необхідній кількості, організації обігу донорської крові та компонентів крові, забезпечення безпеки та здоров’я донорів крові та компонентів крові, а також їх реципієнтів, захисту їхніх прав та законних інтересів.

Положеннями Закону імплементувано чотири Директиви Європейського союзу в галузі безпеки крові щодо стандартів якості та безпеки збору, тестування, обробки, зберігання та розподілу людської крові та її складових, а також стосовно певних технічних вимог до крові та її складових, стосовно вимог щодо відстежуваності та нотифікації про серйозні негативні реакції та явища, стосовно стандартів та специфікацій Співтовариства, що стосуються системи якості для установ, які працюють з кров’ю від 30 вересня 2005 року, у національне законодавство України.

Вимоги Директиви 2002/98/ЄС стосуються запровадження добровільного безоплатного донорства крові та компонентів крові, зокрема завдяки його популяризації шляхом підкреслення жертовності донорів, розробки комунікаційних стратегій, навчальних програм, здійснення заходів для визнання суспільної користі.

Разом з тим, дозволяється надання невеличких сувенірів, легких закусок після донацій. Законом передбачено п’ятирічний перехідний період, а особи, які набули право на отримання допомоги з тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням, грошової допомоги (надбавки), надбавки до пенсії, визначених відповідно частинами четвертою та п’ятою статті 20, частиною п’ятою статті 21 Закону, не втрачають право на їх отримання після втрати чинності частинами четвертою та п’ятою статті 20, частиною п’ятою статті 21 Закону. Дана норма збереже права донорів крові, які вони набули до вступу в дію цього Закону.

Так, Законом переглянуто систему пільг для донорів крові та компонентів крові, які здійснюють донацію на безоплатній основі, з метою усунення непрацюючих застарілих пільг та приведення системи пільг і заохочень у відповідність до вимог європейського регулювання, що передбачає відхід від виплати донорам грошової компенсації або її еквівалентів та побудову системи крові на основі мотивації донорів до добровільних безоплатних донацій.

Враховуючи викладене, саме принцип добровільного безоплатного донорства крові та компонентів крові є основою побудови стійкої системи крові для забезпечення рівного доступу населення України до якісних і безпечних компонентів донорської крові у необхідній кількості.

У листі зазначено, що листи Міністерства охорони здоров’я України не є нормативно-правовими актами, носять лише роз’яснювальний, інформаційний та рекомендаційний характер і не містять нових правових норм, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян.

Пресцентр ФПУ