slayd1

 

1.​ За 2013 рік і перший квартал 2014 р. організовано і проведено за кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання та перевірку знань з питань охорони праці 5,5 тисяч профспілкових активістів і близько 9 тисяч представників роботодавців.

Результатом цієї роботи є зниження на 7% у 2013 р. у порівнянні з 2012 кількості нещасних випадків на виробництві з організаційних причин, та розширення участі представників профспілок з охорони праці в розслідуванні нещасних випадків на виробництві. Завдяки їх активній позиції знято безпідставні звинувачення потерпілих у 296 випадках, а у 183 випадках – домоглися прийняття рішення про зв’язок цих випадків з виробництвом та виплату потерпілим належних відшкодувань;

2.​ За вказаний період Центром незалежних експертиз ФПУ з охорони праці проведено атестацію за умовами праці на 1781 робочому місці, здійснено паспортизацію об'єктів, технічне обстеження будівель, споруд та інженерних комунікацій на 27 підприємствах Донецької, Луганської та Запорізької областей.

3.​ За 2013 рік технічними інспекторами праці, іншими представниками профспілок з охорони праці, розглянуто 14 828 звернень працівників з різних питань з охорони праці, з яких 72% були вирішені позитивно.

4.​ Численні факти неякісного розслідування,безпідставного звинувачення потерпілих, або приховування травм встановлено на підприємствах Київської, Житомирської,Донецької, Одеської, Хмельницької, Харківської та інших областей, але внаслідок втручання представників профспілок з охорони праці, відповідних подань, та участі в судових засіданнях - справедливість і права потерпілих членів профспілок в переважній кількості випадків були відстояні.

Так наприклад, в ході спеціального розслідування нещасного випадку, що стався 03.02.2013 р. о 19 год. 30 хв. на шахті «Суходольська-Східна» СП «Шахтоуправління Суходольське - Східне» ПАТ «Краснодонвугілля» з ГОВ Ковальовим С.О, головний технічний інспектор праці Краснодонської територіальної організації профспілки Кудрін О. Л. довів, що основною причиною нещасного випадку є незадовільний технічний стан засобів виробництва а значить невиконання менеджментом підприємства своїх обов’язків. В результаті провина з потерпілого була знята.

Київською міською профспілкою працівників ЖКГ та сфери послуг виграно довготривалу судову справу щодо відшкодування витрат, пов’язаних із травмою на виробництві працівнику житлової організації РЕО-5 Билим Т.Б. (Святошинський р-н). Билим Т.Б. отримала на відшкодування травми близько 121 тис. гривень (54 000 – одноразова допомога, 53 000 – по інвалідності, решта 14 000 – відшкодування витрачених коштів на лікування).

За наполяганням головного технічного інспектора праці Торезьскої територіальної організації профспілки, Донецької обл. Зацепіліним В. О. при розслідуванні нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 13.09.2013 р. з забійником ш/у «Волинське» Самойленко Ю.В. основною причиною нещасного випадку було визначено незадовільний стан покрівлі на місці нещасного випадку а не особиста необережність потерпілого, на чому наполягали представники роботодавця.

5.​ У Загальнодержавній програмі поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки, в розробці якої профспілки взяли активну участь, знайшли відображення профспілкові пропозиції щодо:

- підготовки до ратифікації Конвенцій МОП № 121 «Про допомоги у випадках виробничого травматизму; № 187 «Про основи, які сприяють безпеці та гігієні праці»;

- впровадження систем управління охороною праці на державному, галузевому та регіональному рівнях;

- диференціації внесків на соціальне страхування залежно від рівня безпеки та умов праці;

- економічного стимулювання роботодавців щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці;

- розроблення та впровадження механізму виявлення фактів приховування випадків травматизму на виробництві та професійної захворюваності;

- участі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у фінансуванні навчання профактиву з питань охорони праці.

6.​ Розроблений фахівцями ФПУ законопроект « Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо профілактики професійних захворювань працівників» і поданий через народних депутатів України до Верховної Ради України, прийнято у першому читанні. Наразі у рамках проведення VII парламентської сесії заплановано розгляд його у другому читанні. У разі прийняття цього законопроекту будуть усунені невідповідності і протиріччя у діючому законодавстві щодо безоплатної видачі молока працюючим під дією шкідливих речовин.

 

Підготовлено Департаментом охорони праці ФПУ