загруженноеПротягом останнього часу серед працівників закордонних дипломатичних представництв України (Куба, Італія, Королівство Марокко) зареєстровано три випадки смерті…

         У відповідності до п. 36 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року (далі – Порядок, постанова № 1232-2011), такі випадки підлягають спеціальному розслідуванню (далі – спецрозслідування).

         Комісія для проведення такого спецрозслідування згідно з п.38 Порядку утворюється територіальним органом Держгірпромнагляду за місцем знаходження підприємства або за місцем настання нещасного випадку.

         Необхідно відзначити, що проведення такого спецрозслідування супроводжується певними труднощами, особливо щодо виконання членами комісії певних вимог п. 42. Порядку.

В зв’язку з проведенням засідань комісії по місцю знаходження підприємства (Міністерство закордонних справ України) у м. Києві, стає, зокрема, неможливим:

а) обстежити місце,  де  наступила смерть працівника дипломатичного представництва;

б) провести  опитування  медичних працівників та вивчити первинну медичну документацію  закордонного закладу охорони здоров’я щодо причин смерті та обставин, які призвели до загибелі працівника;

в) провести  опитування  свідків  смерті, отримати усні пояснення від роботодавця і його представників, посадових осіб закордонного представництва щодо обставин смерті, особливостей праці загиблого, наявності шкідливих умов праці та інші дані, які дозволять уточнити причини та обставини смерті працівника;

            г) визначити відповідність умов праці померлого та її  безпеки  вимогам
законодавства про охорону праці;
            д) визначити необхідність проведення лабораторних досліджень,
випробувань,  технічних розрахунків,  експертизи для  встановлення
причини   смерті і  розроблення  плану  заходів  щодо запобігання подібним  випадкам.

            Матеріали спеціальних розслідувань зазначених випадків свідчать, що існують серйозні проблеми щодо організації і проведення працівникам закордонних представництв періодичних медичних оглядів.

            Це зумовлено:

            – недосконалістю вимог відповідного національного законодавства;

       не охопленням працівників медичним страхуванням, а тому

неможливістю отримання ними медичного нагляду за станом здоровя і медичної допомоги в закладах охорони здоровя країни перебування.

       не проведенням спеціальних заходів щодо збереження здоровя

дипломатичних працівників закордонних представництв, а також зменшення негативного впливу на них важких і шкідливих факторів країни перебування (кліматичні умови, інфекційна захворюваність, збільшене нервово-емоційне навантаження, ненормований робочий день та інші).

            Стає очевидним необхідність винесення змін і доповнень у:

            а) Порядок щодо розслідування випадків смерті дипломатичних працівників закордонних представництв комісією, створеною у представництві   (по аналогії з п. 4 і п.11 Порядку);

            б) чинні нормативні акта (накази) Міністерства охорони здоровя України щодо проведення періодичних медичних оглядів працівників закордонних дипломатичних представництв при перебуванні за кордоном;

            Стає нагальним охоплення представників закордонних дипломатичних представництв України медичним страхуванням (по аналогії, наприклад, з працівниками морського транспорту).

 

 

Стовбун А.І. – головний спеціаліст - довірений лікар відділу охорони здоров’я департаменту охорони праці ФПУ, кандидат медичних наук, член комісії із спеціального розслідування.