narada1

 

Працівники департаменту охорони праці ФПУ продовжуть брати активну участь у заняттях з охорони праці, які організуються учбовими центрами м. Києва для працівників і профактиву підприємств різних видів економічної діяльності.

Зокрема, протягом 2-ї декади травня проведено чотири таких семінари: у ТОВ „Інститут безпеки життєдіяльності”, в Державному закладі „Центр підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів промисловості” та інших.

Проведено лекції на теми:

«Атестація робочих місць за умовами праці, надання пільг і компенсацій за роботу у важких та шкідливих умовах праці», «Громадський контроль профкому за здійсненням роботодавцем заходів з охорони праці», «Гігієна праці, особливості проведення періодичних медичних оглядів  працівникам різних категорій, які працюють на підприємствах окремих видів енкономічної діяльності», «Надання долікарської допомги при різних видах пошкоджень працівника, зумовлених настанням нещасного випадку» та інші.

Останнім часом працівники департаменту практикують проведення навчання з охорони праці, які організовуються учбовими центрами безпосередньо в трудових колективах. У квітні п.р. таке навчання відбулося на заводі «Візир» в м. Вишневе, а 21-23 травня – у дитячому оздоровчому санатрорії «Славутич» в м. Переяслав-Хмельницький, Київської області.

Працівники згаданого оздоровчого закладу (а навчалися майже 80 працівників), з великою увагою вислухали лекції працівників депаратменту (Т.М. Горюн, А.І.Стовбун) з актуальних проблем охорони праці. У цих лекціях широко використовувались матеріали оперативної діяльності працівників департаменту охорони праці ФПУ, їх участі в розробці нової Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, у нарадах, «круглих столах» і  науково-практичних конференціях, а також власні напрацьовані матеріали з виробничого травматизму, стану охорони праці в України тощо.  

Працівники оздоровчого дитячого закладу отримали вичерпні відповіді лекторів на свої запитання.

Під час заключного екзамену, який підвів підсумки навчання, та при подальшому спілкуванні працівникам надавались консультації з питань трудового законодавства, особливостей виконання вимог санітарних правил для літніх оздоровчих закладів для дітей.

Цінність таких видів навчання з охорони праці зумовлена їх високою практичністю, коли викладачі мають можливість скоригувати загальні положення своїх лекцій для працівників конкретного підприємства, коли працівники починають усвідломлювати  важливість дотримання вимог нормативних актів з охорони праці, гігієни і безпеки праці для збереження свого життя і здоров’я,  а також для усунення причин, що призводять до настання нещасних випадків на виробництві, і попередження подій, що призводять до травмування і загибелі працівників.

Адміністрація закладу висловила  прохання щодо надання практичної допомоги з проведення працівниками департаменту охорони праці ФПУ громадського контролю за здійсненням заходів з охорони праці вже під час функціонування закладу, зокрема – при  перебуванні в ньому дітей.

 

 

Департамент охорони праці ФПУ