imДепартамент охорони праці продовжує практику проведення семінарів-навчань з питань охорони праці та охорони здоров’я для фахівців та представників профспілок з охорони праці, працівників, що проходять планові навчання з охорони праці, підвищення кваліфікації.

15 вересня цього року на запрошення керівництва Українського центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства Державного агентства лісових ресурсів України був проведений семінар-навчання за темами: «Психологія безпеки праці. Гігієна праці та виробнича санітарія. Медичне обслуговування працівників на виробництві. Профілактика професійних отруєнь і захворювань», «Надання долікарняної допомоги потерпілим», «Санітарно-побутове обслуговування працівників» для групи з 23 працівників, фахівців з охорони праці, голів комісій з питань охорони праці та громадських інспекторів, голів профкомів виборних органів первинних профспілкових організацій державних лісогосподарських підприємств різних регіонів України. Семінар провів завідувач відділу охорони здоров’я – довірений лікар ФПУ Легков В.А.

На семінарі – навчанні розглядалися питання законодавства у сфері гігієни праці, профілактики виробничого травматизму на виробництві та співпраця з медико-соціальною експертною комісією, а також застосування Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, Порядку розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, практичні навички надання першої домедичної допомоги постраждалим внаслідок виробничих аварій тощо. Було розглянуто статистику професійних захворювань та виробничого травматизму, вплив загальних захворювань на зростання профзахворювань та травматизм.

Учасники семінару задали питання за суттю основних тем семінару, отримали відповіді з проблемних питань проведення медичних оглядів працівників, встановлення зв’язку захворювань у працівників з умовами виробництва, методичних матеріалів щодо надання своєчасної допомоги потерпілим від травматизму, під час перебування їх в лікувально-профілактичних закладах, проведення огляду інвалідів праці медико-соціальними експертними комісіями.

У виступі перед учасниками семінару також було звернуто увагу на основні напрями роботи та повноваження профспілок з питань охорони праці, також було наголошено на тому, що саме професійні спілки здійснюють представництво та захист їх членів в питаннях охорони праці, створення безпечних та нешкідливих умов праці на виробництві. Детально розглянуто участь профспілок у проведенні періодичних профілактичних медичних оглядів працівників, розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві.

 

Департамент охорони праці апарату ФПУ