ime24 вересня п. р. в актовій залі ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» відбулося засідання Проблемної комісії МОЗ і НАМН України «Гігієна праці і профзахворювання» з порядком денним – обговорення постанови КМУ від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (далі – постанова № 442-2014) в частині реалізації державної політики у сфері гігієни праці.

         Головував на засіданні директор зазначеного інституту, віце-президент НАМН, академік Ю.Кундієв.

В засіданні взяли участь представники МОЗ, Мінсоцполітики, Держсанепрідслужби (далі – ДСЕС), Національного медичного університету, Фонду державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань (далі-Фонд), а від Федерації профспілок України – заступник Голови ФПУ С.Українець та головний спеціаліст-довірений лікар відділу охорони здоров’я департаменту охорони праці ФПУ, кандидат медичних наук А Стовбун.

У вступному слові академік Ю.Кундієв зазначив, що з прийняттям вказаної постанови в Україні фактично знищена ДСЕС, оскільки її функції у сфері гігієни харчування передані ветеринарній та фіто санітарній службам, а у сфері гігієни праці – Мінсоцполітики.

Оскільки про функції комунальної санітарно-епідеміологічної служби, про комунальну гігієну та гігієну дітей і підлітків у постанові не йдеться, їх подальша доля – невідома,

Прийняття зазначеної постанови, в якій функції гігієни праці передаються службі праці, висуває перед фахівцями гігієни праці завдання максимально мінімізувати негативні наслідки цієї реформи, максимально зберегти у проекті Положення про службу праці (далі – Положення), яка створюється, функції відділів гігієни праці ДСЕС.

З метою виконання зазначеної постанови Уряду, створена робоча група з провідних фахівців Мінсоцполітики, Інституту праці, ФПУ та інших зацікавлених сторін, яка вже розпочала інтенсивну роботу з опрацювання проекту відповідного Положення.

Постанова направлена на зменшення наглядових функцій центральних органів виконавчої влади по відношенню до бізнесу, представники якого вважають, що потрібно виконувати положення про підвищення престижу бізнесу у відповідності до рекомендацій міжнародних організацій (наприклад, Європейська бізнес асоціація, Американська торгівельна палата та інші). Проте, бізнес при цьому забуває, що ДСЕС є його партнером, оскільки вона забезпечує його здоровими працівниками, які в змозі виконувати виробничі завдання і виробляти продукцію.

Ю.Кундієв наголосив на важливості участі гігієністів у робочій групі, адже в інтегрованій службі потрібно буде вирішувати кардинальне питання : хто відіграє в ній ключову роль - медичний працівник чи інженер? Оскільки ключовим є збереження здоров’я працюючого, інженер не в змозі свідомо орієнтуватися у медичних  аспектах цієї проблеми.

Крім того, в Україні відбулися реформи в охороні здоровя, які на жаль не покращили громадське здоровя населення України, тому при здійсненні цієї реформи своє вагоме слово мають сказати провідні гігієністи країни. Потрібно також врахувати негативний досвід Грузії з ліквідації свого часу ДСЕС .

Закони України щодо функції гігієни (медицини) праці в охороні здоров’я працюючих прописані вірно і при проведенні реформи ми повинні зберегти все найкраще. Це потрібно зробити тому, що у МОЗ поширюється теза, що профілактикою повинен займатися сімейний лікар. Це – невірна позиція. МОЗ повинен стати не міністерством, яке опікується лікарняними ліжками та медичними кадрами, а установою, що розробляє і впроваджує державну політику збереження громадського здоровя.

Варто використати при проведенні цієї реформи досвід США, де у 1972 році створено Інститут профілактики здоров’я і безпеки праці та інтегровано медицину праці (гігієну праці) в охорону (безпеку) праці, в якій провідну роль лідерів відіграють медичні працівники.

В робочій групі задіяні провідні фахівці Інституту медицини праці, тому є всі можливості усунути колізії між постановою № 442-2014 і функціями гігієни праці, передбаченими відповідними законами України, зауважив Ю.Кундієв.

Начальник Управління громадського здоров’я МО3 України

А. Григоренко висловила свою думку з приводу прийняття постанови № 442-2014 і своє бачення наступної реформи. На її виступ академік Ю.Кундієв зазначив, що МОЗ не вдалося розбудувати систему громадської охорони здоров’я. Не використані для цього і надані Україні субсидії, які витрачені на будівництво додаткових лікарень. Тому в умовах проведення чергової реформи потрібно загальній АН України та АМН сказати своє вагоме слово. Тільки авторитетні наукові діячі країни зможуть довести Уряду всі негативні наслідки ліквідації ДСЕС. Нам на сьогоднішньому засіданні, продовжив Ю. Кундієв, потрібно уважно вислухати думки виступаючих, врахувати запропоновані пропозиції до проекту Положення та включити напрацьовані висновки до тих матеріалів, які будуть висвітлені у зверненні до Уряду, його експертів та радників.

 

Академік НАМН І.Трахтенберг  зазначив, що в СРСР свого часу відбулася реформа, в результаті якої ДСЕС підпорядкували закладам охорони здоров’я. Проте ця реформа дала негативні результати і після втручання провідних гігієністів вона була відмінена. Тому в сучасних умовах потрібно також переконувати Уряд щодо важливості існування ДСЕС і її ролі у збереженні громадського здоров’я.

У питанні проведення реформи і збереження у повному обсязі функції гігієни (медицини) праці, потрібно апелювати також до роботодавців, Мінсоцполітики та міжнародних інститутів, зокрема – до Міжнародної Організації Праці. Важливо переконливо показати роль ДСЕС та необхідність збереження її функцій з гігієни праці у безпеці життєдіяльності, оскільки навіть у назві проекту Положення відсутні слова «медицина праці». Потрібно розгорнути широку роботу у засобах масової інформації щодо можливих негативних наслідків реформи.   

 

         Представник Мінсоцполітики С.Рябоконь у своєму виступі зауважив, що відповідно до постанови № 442-2014  напрацьовано проект Положення про нову інспекцію праці, яка утворюється шляхом об’єднання служб Держгірпромнагляду, Держінспекції праці та ДСЕС. Для цього була створена робоча група, яка провела протягом півмісяця 5 нарад. Всім учасникам свого часу були направлені листи з проханням дати свої зауваження до проекту Положення і пропозиції щодо покращення його редакції. На жаль, деякі прохання залишились без відповіді.

         При об’єднанні цих служб потрібно максимально врахувати і зберегти їх функції, визначити, скільки фахівців необхідно залучити до їх виконання, як залучити фахівців експертно-технічних центрів, а також хто буде формувати стратегію і політику діяльності нової служби.

 

         Завідуючий кафедрою гігієни праці і професійних захворювань Національного медичного університету ім. акад. Богомольця О.О., член-кореспондент НАМН О.Яворницький у своєму виступі зазначив, що потрібно зберегти кадри ДСЕС з гігієни праці, вирішити питання про профпатологічну службу, відносно якої в постанові № 442-2014 нічого не сказано, про збереження гігієни, як лікарської спеціальності, тому і не вирішено питання про підпорядкування служби та її політику у сфері охорони громадського здоров’я. Потрібно зберегти близько 300 лікарів з гігієни праці, посилити цими кадрами МОЗ, а також вирішити питання щодо державного замовлення гігієнічних кадрів.  

 

         Представник Федерації професійних спілок України – заступник Голови ФПУ С.Українець у своєму виступі наголосив, що проблеми наглядової функції держави і комфортності бізнесу виникли в Україні з 2008 року. Проте, в центрі уваги цієї проблеми мають бути реформи заради прав і свобод людини праці. В Україні відійшли від цього стрижня, оскільки незважаючи на те, що створені служби праці та охорони праці, головним у здійсненні відповідних заходів є Міністерство фінансів. Явно недостатнє фінансування охорони праці, особливо бюджетних установ, призводить до практично нульової ефективності цих служб.

         Європейська направленість України повинна передбачати не тільки покращення рейтингів бізнесу, а й стану охорони праці, який в свою чергу впливає на такі рейтинги, стану збереження здоров’я працюючого населення і трудового потенціалу країни в цілому.

Саме на цьому засіданні та у засіданнях створеної робочої групи ми повинні напрацювати спільну вивірену та розважливу позицію, щодо максимального збереження функцій служб, які об’єднуються, особливо – функцій ДСЕС, яка відіграє головну роль у збереженні здоров’я працюючих, покращенні умов праці, зменшенні захворюваності, зокрема, професійної та виробничого травматизму.

Важливо, щоб у новоствореній службі об’єдналися функції технічного, правового і медичного захисту працівників, тому необхідно провести ретельну інвентаризацію обов’язків держави, передбачених у програмі реформування, особливо з урахуванням положень 5-ти ратифікованих Україною Конвенцій МОП у цій сфері, а також відповідних Директив та доповідей Уряду. При цьому, така нова служба, як промислова медицина, має підпорядковуватись МОЗ у сфері охорони здоровя працівників підприємств та попередження виникнення у них професійних захворювань.

ФПУ підтримує звернення до Уряду провідних гігієністів країни з питаннями щодо впровадження реформи зазначених служб та збереження їх наглядової функції.

 

Перший заступник Голови ДСЕС О. Кравчук зазначив, що «бідою» цієї постанови Уряду є подальше обмеження контролюючої функції шляхом зменшення втручання в підприємницьку діяльність. З тексту постанови випливає передача функцій ДСЕС від МОЗ до Мінсоцполітики, при цьому розривається єдиний медичний простір, оскільки у Мінсоцполітики відмічається обмеженість ресурсів. Потрібно посилити службу ДСЕС у МОЗ, де раніше було 7 фахівців, а залишилось 2. Не вирішеним є питання атестації лікарів-гігієністів з гігієни праці, немає аналізу інспекторської функції, а також допомоги НДІ.

Постанова № 442-2014 вступає сьогодні у протиріччя з існуючим законодавством України, на що вже звертають увагу органи прокуратури.

 

Інші виступаючи порушували питання про:

–  звернення до Конституційного суду України за відповідним роз’ясненням щодо легітимності прийнятої постанови;

– участі нової служби у спільній діяльності з працівниками Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України при розслідуванні нещасних випадків на виробництві;

– попередження Уряду про можливі негативні наслідки, які очікують населення України від ліквідації ДСЕС;

– суперечність прийнятої постанови світовим тенденціям у сфері гігієни.

Робота з розробки проекту Положення про новостворену службу триває. У цій роботі беруть участь представники Мінсоцполітики, Держгірпролмнагляду, Держпраці, ФПУ, ФРУ і МОП.

                                                           Департамент охорони праці ФПУ


IMG11 IMG22 IMG33