im130 вересня цього року відділ охорони здоров’я департаменту охорони праці ФПУ провів в Українському центрі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства Державного агентства лісових ресурсів України чергове семінар-навчання за темами: «Психологія безпеки праці. Гігієна праці та виробнича санітарія. Медичне обслуговування працівників на виробництві. Профілактика професійних отруєнь і захворювань», «Надання долікарняної допомоги потерпілим», «Санітарно-побутове обслуговування працівників» для групи з 22 працівників, фахівців з охорони праці, голів профкомів виборних органів первинних профспілкових організацій державних лісогосподарських підприємств різних регіонів України.

Під час проведення навчання розглядалися питання законодавства у сфері гігієни праці, застосування Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, Порядку розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, профілактики виробничого травматизму на виробництві та співпраця з медико-соціальною експертною комісією, практичні навички надання першої домедичної допомоги постраждалим внаслідок виробничих аварій тощо. Додатково також розглянуто статистику професійних захворювань та виробничого травматизму, вплив загальних захворювань на зростання профзахворювань та травматизм.

Учасники семінару задавали питання за суттю основних тем семінару, отримали відповіді з проблемних питань проведення медичних оглядів працівників, основних напрямів роботи та повноваження профспілок з питань охорони праці, встановлення зв’язку захворювань у працівників з умовами виробництва, методичних матеріалів щодо надання своєчасної допомоги потерпілим від травматизму, під час перебування їх в лікувально-профілактичних закладах, проведення огляду інвалідів праці медико-соціальними експертними комісіями.

 

Департамент охорони праці апарату ФПУ