imВ ньому, як завжди, новини про діяльність ФПУ, цікава і корисна інформація для спеціалістів з охорони праці, профспілкових активістів та працівників наглядових органів. 

В журналі розміщені наступні статті:

          В.Кобця  «Працювати без травм за міжнародними стандартами». Автор знайомить із досвідом Качанівстького газопереробного заводу  ПАТ «Укрнафта» щодо впровадження СУОП на базі  міжнародного стандарту ОНSАS 18001 та інш.

М. Смольнякова «Замість сприяння – палки в колеса». Про перекоси на ринку послуг та недобросовісну конкуренцію у сфері підготовки спеціалістів робітничих професій і навчання з питань охорони праці.

О.Моісеєнка «Дистанційне навчання». Знайомство з досвідом Запорізької філії ПАТ «Укртелеком» щодо організації дистанційного методу навчання працівників з питань охорони праці.

О.Токаря «НАZІD – якісна оцінка ризиків»: про комплексну систему управління ризиками у ТОВ «Метінвест Холдинг».

С.Колесника «Невдячна тема». Про труднощі, які виникають під час проведення атестації робочих місць за умовами праці та про стан проведення атестації робочих місць в Україні

В.Зірянова «Автоматизація - у ногу з часом». Автор розповідає про роль автоматизації виробництва  як засобу створення безпечних умов праці. Знайомить з досвідом ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» щодо підвищення ефективності виробництва та попередження виробничого травматизму  шляхом автоматизації поточних ліній з виробництва автомобілів.

Ю.Гримовича «Вас призначили відповідальним». Що потрібно знати працівникові, відповідальному за безпечну експлуатацію посудин,  що працюють під тиском – газових балонів. Автор надає практичні поради працівникам, відповідальним за проведення цієї роботи на підприємстві.

М.Марфіна «Профілактика електротравматизму». Автор на основі аналізу стану електротравматизму  пропонує створити  в Україні єдиний інформаційний центр обліку електротравм та аналізу причин їх виникнення.

Стаття О.Моісеєнко «І  знову про Порядок..» Чергове обговорення недоліків Порядку  проведення розслідування  та  ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві та пропозиції щодо удосконалення цього нормативного акту.

Стаття Н.Данько «Корпоративний патріотизм у деталях». Автор досліджує думку про те, що коли  керівник ставить перед собою  ціль підвищити ефективність системи управління охороною праці, йому потрібно починати з концентрації зусиль на розвитку корпоративної культури.

У додатку до журналу «На допомогу спеціалісту з охорони праці» стаття А.Стовбуна – головного спеціаліста-довіреного лікаря відділу охорони здоров’я «Організація і проведення періодичних медичних оглядів працівників». У методичних вказівках зроблено акцент на ролі первинної профспілкової організації у здійсненні громадського контролю за організацією і проведенням власником (роботодавцем) чи керівником підприємства, установи або організації всіх форм власності та видів економічної діяльності, які використовують найману працю, профілактичних періодичних медичних оглядів працівників.

Для передплати  журналу «Охорона праці» № 9 2014р. в друкованому чи електронному вигляді  звертатись до редакції  за телефоном 559-19-51.

 

Департамент охорони праці  ФПУ