117 грудня 2014 року в приміщенні готелю «Дружба» (м. Київ, просп. Дружби Народів, 5) відбулось засідання робочої групи технічних (головних технічних) інспекторів праці ФПУ та галузевих профспілок з метою розгляду та вдосконалення проекту Положення про розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і  організаціях, який готується для заміни  діючого відповідного положення.

В засіданні робочої групи взяли участь: заступник керівника департаменту охорони праці апарату ФПУ – керівник управління технічної інспекції праці Маціяшко В.А., головні спеціалісти – технічні інспектори праці ФПУ Горюн Т.М. та Тягай М.П., завідувач відділом охорони праці, здоров’я і екології – головний технічний інспектор праці профспілки працівників вугільної промисловості України Погребняк О.О., головний технічний інспектор праці профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України Пузирін М.О., головний технічний інспектор праці профспілки працівників охорони здоров’я України Фесан В.О.

Учасники засідання зазначили, що потрібно проводити всі розслідування та ведення обліку нещасних випадків і аварій на виробництві з працівниками, фізичними особами-підприємцями, у тому числі з особами, які працюють за цивільно-правовими угодами (договорами підряду), або яких фактично допущено до виконання робіт, що сталися під час виконання ними трудових обов’язків або доручень роботодавця (його представника тощо), а також здійснення інших правомірних діянь, обумовлених трудовими відносинами, чи в його інтересах. При організації розслідування нещасного випадку на першому місці має бути рівень кваліфікації, інформованості та відповідальності тих, хто веде розслідування.  Було розглянуто актуальні питання  та  проблеми, які виникають під час розслідування нещасних випадків, обговорена практика організації розслідувань, основні аспекти роботи експертних комісій.

Робоча група дійшла до висновку щодо необхідності розширення її складу шляхом запрошення до участі в її роботі інших технічних (головних технічних) інспекторів праці галузевих і територіальних об’єднань профспілок.

Департамент охорони праці апарату ФПУ