5В нараді, що відбулася 3 лютого 2015 року взяли участь фахівці Міністерства охорони здоров'я України, Державної установи «Інститут медицини праці НАМН України», клініки професійних захворювань ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Державного підприємства «Комітет з питань гігієнічного регламентування Держсанепідслужби України» і Федерації профспілок України з розробки змін до нормативно-правових актів на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій  на виробництві».

Мета зібрання - узгодження та врахування пропозицій і зауважень щодо проведення розслідування причин виникнення професійних захворювань у працівників, які виїхали за межі зони проведення антитерористичної операції, призначення, перерахування та проведення таким працівникам страхових виплат починаючи з початку ведення антитерористичної операції по теперішній час відповідно до зазначеної постанови Кабінету Міністрів України.

Заслухавши виступи керівників окремих відомств, запрошених фахівців, учасники наради вирішили сформувати рекомендації щодо проведення вказаного розслідування, встановлення зв’язку професійного захворювання з умовами праці з урахуванням вимог законодавства, зокрема, Закону України Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України від 15.04.2014 № 1207-VII, постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», Порядком призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затверджених постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.04.2007 № 24.

Особливу увагу було приділено таким проблемним питанням, як складання санітарно-гігієнічної характеристики за місцем роботи професійно хворого, надання інформаційної довідки про умови праці, участі представників роботодавця у проведенні розслідування причин виникнення професійних захворювань у працівників, переліку документів необхідних та достатніх для встановлення професійного захворювання, переліку лікувально-профілактичних закладів, закладів Держсанепідслужби України у регіонах, які мають повноваження проводити розслідування випадків професійних захворювань, формування рекомендацій щодо тимчасового порядку розслідування випадків професійних захворювань.

Робота зазначеної групи фахівців за необхідності буде продовжена у розширеному складі із залученням інших органів державної влади, служб та відомств. Планується, що розроблені рекомендації будуть затверджені Держсанепідслужбою за погодженням з Фондом соціального страхування і розіслані всім заінтересованим сторонам.

 

                                                             Департамент охорони праці апарату ФПУ