48466

Про результати секційного експертного обговорення теми охорони праці і здоровя в порядку  підготовки до Міжнародної конференції , присвяченій всесвітньому дню соціальної справедливості (Будинок профспілок , 18 лютого 2013 р.)

 

                         1. Профспілковий аналіз стану справ

 

Сказати що нинішній стан справ з охороною праці в Україні є незадовільним – це нічого не сказати. Ситуація надзвичайно складна і напружена. Найголовнішими показниками цієї ситуації являютья  рівні  виробничого травматизму, загальної і професійної захворюваності серед працівників. Вони є одними з найвищих в Європі. За офіційною статистикою щорічно на виробництві в Україні отримують травми різної тяжкості близько 14 тисяч, гине - 1,4 тисяч працівників, в 7-ми тисяч - виявляється професійне захворювання. Щорічно Фонд соціального страхування  від нещасних випадків і професійних захворювань виплачує близько 2,5 млрд. гривень страхових відшкодувань для більш ніж 300 тис. людей.

Набуває поширення практика приховування від розслідування випадків травмування і професійних захворювань. На це вказує показник кількості  нещасних випадків на виробництві, що припадає на кожний смертельний випадок. В Україні він постійно зменшується і становить в середньому 10, в той час як в країнах Європи він коливається від 100 до 1000), а щорічна відносна кількість виявлених професійних захворювань майже в 3 рази перевищує аналогічний показник в Україні,  і це при тому, що в цілому умови праці на їхніх підприємствах набагато кращі. 

Наведені цифри характеризують загальний технологічний і організаційний рівень виробництва в Україні, відношення державних і приватних власників до питань охорони праці і здоров’я працівників.

Профспілки вважають великою соціальною несправедливістю той, факт, що в Україні до цього часу не вирішено питання соціального захисту потерпілих і членів сімей  в результаті нещасних випадків на виробництві, які визнані комісіями з розслідування не пов’язаними з виробництвом. Особливо це стосується членів сімей загиблих, які залишаються після смерті годувальника один на один з бідою, без засобів до існування. А ті хто в результаті таких випадків втратили частково або повністю працездатність не мають змоги  повноцінно лікуватися і відновити свої можливості до праці.

В Європейських країнах ці питання вирішуються по різному, але в більшості випадків за рахунок  спеціальних  страхових фондів.

Крім того, не секрет, що не завжди рішення комісій з розслідування щодо непов’язування з виробництвом  випадків травмування чи загибелі є об’єктивними і справедливими в силу наявного конфлікту інтересів представників власника, державного нагляду, фонду соціального страхування від нещасних випадків і потерпілого, яким є представник профспілки. Так, в минулому році в Україні не пов’язано з виробництвом 58 відсотків всіх смертельних нещасних випадків на виробництві.

Це  болюча проблема яку профспілки тримали і будуть тримати в центрі уваги. Для прикладу: в новому порядку розслідування нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві враховано пропозицію ФПУ щодо права участі представників профспілок в розслідуванні всіх смертельних нещасних випадків, в тому числі і там, де відсутня профспілкова організація. Інша справа наскільки кваліфіковано ці представники відстоюють інтереси потерпілого – це також є предметом уваги ФПУ і її членських організацій. 

У ФПУ та її членських організаціях працюють 165 штатних технічних інспекторів праці профспілок. Вони ведуть роботу скоординовано, за єдиними методичними засадами, на практиці захищають  життя і здоров’я працівників на робочих місцях. Щороку вони вносять близько 6,5 тисяч подань роботодавцям, органам державного управління, з яких переважна частина  вирішується  позитивно, беруть участь у формуванні відповідних положень колективних договорів і угод, в розслідуванні нещасних випадків, надають допомогу первинним профспілковим організаціям у проведенні навчання профспілкового активу з питань охорони праці, представляють інтереси   членів профспілок в судах. 

Але в масштабах країни це надзвичайно мало, і не може суттєво впливати на загальний стан з безпекою праці на виробництві. Масштаби порушень роботодавцями трудових прав працівників  потребують багатократного нарощування можливостей профспілок їх захищати. Ці питання були предметом розгляду на засіданні Ради ФПУ в кінці минулого року. Рада поставила низку завдань, направлених на досягнення цієї мети.   Одним із перших кроків на цьому шляху має стати розгортання масового навчання представників профспілок для забезпечення кваліфікованого контролю за дотриманням роботодавцями законодавства з охорони праці не тільки штатними інспекторами праці а й представниками, які уповноважені виборними профспілковими органами  виконувати цю функцію, а це вже десятки тисяч  інспекторів.

До позитивних моментів діяльності ФПУ та її членських організацій у сфері охорони праці і здоровя слід віднести:

         започаткування з ініціативи ФПУ щорічних розглядів на засіданні Кабінету Міністрів стану охорони праці та професійної захворюваності в Україні;

       організація і проведення круглих столів, брифінгів, з питань охорони праці за участю представників сторін соціального діалогу, участь у відповідних  міжнародних проектах, що реалізуються в Україні;

ініціативна розробка законопроектів у сфері охорони праці і здоров’я та подання їх через народних депутатів до Верховної Ради України.

Вплив на якість законопроектів, та інших нормативно-правових актів що регулюють відносини у сфері охорони праці, шляхом надання розробникам  фахових пропозицій і зауважень (щорічно близько 300 таких  актів). 

Зокрема останнім найбільш визначним успіхом діяльності ФПУ і її членських організацій у напрямку охорони праці, є схвалення Кабінетом Міністрів України і направлення до Верховної Ради України  Загальнодержавної програми поліпшення умов та гігієни праці на 2014-2018 роки. Проект програми опрацьовувався спеціально створеною розпорядженням Голови ФПУ робочою групою і неодноразово повертався розробникам на доопрацювання у зв’язку з неврахуванням тих чи інших профспілкових пропозицій, які були схвалені Президією ФПУ. В результаті наполегливої роботи і активного ведення соціального діалогу переважна більшість профспілкових пропозицій  були враховані. 

Це зокрема пропозиції щодо:

- підвищення ефективності державного управління охороною праці;         

- удосконалення системи державного нагляду і громадського контролю за додержанням вимог законодавства з охорони праці, оптимізації діяльності відповідних структурних підрозділів в центральних та місцевих органах  виконавчої влади, органах місцевого самоврядування;

-  відновлення та модернізації медичних служб на виробництві, в першу чергу там,  де  є важкі і шкідливі для здоров’я працівників умови праці;

розроблення та впровадження механізму економічного стимулювання роботодавців  до створення  гідних, а значить і безпечних умов праці на виробництві;

- удосконалення механізму виявлення фактів приховування випадків травматизму на виробництві та професійних захворювань та ціла низка інших пропозицій. 

Прогнозний обсяг фінансування Програми становить 222 млн. гривень, з них з державного бюджету – 101 млн. гривень, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України – 120 млн. гривень, решта – з інших  джерел. 

Це значний успіх всіх учасників соціального діалогу в Україні, який за останні роки значно активізувався,  адже впродовж  останніх 10 років, Україна не мала такої масштабної державної  програми.

Слід зазначити, що свою позитивну роль у створенні цієї програми  відіграла  Міжнародна організація праці, яка реалізуючи протягом останніх двох років свій проект допомоги Україні з питань охорони праці, організовувала семінари і тренінги для фахівців сторін соціального діалогу з методики та міжнародного досвіду підготовки таких програм.

 

2. Пропозиції  від учасників секційного  засідання до проекту резолюції Конференції:

 

     1)  До Верховної Ради: 

 

     - рискорити прийняття Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми поліпшення умов та гігієни праці» (законопроект № 1184);

 

     - привести закони України у відповідність до ратифікованих Конвенцій Міжнародної організації праці №№ 84, 129, 176 для забезпечення безперешкодного державного контролю за охороною праці.

 

     2) До роботодавців: 

 

     - виконувати вимоги закону про обов’язкове розслідування і облік всіх виробничих травм, дотримання прав постраждалих та сімей загиблих працівників а також належне фінансування профілактичних заходів (не менше мінімальної встановленої норми);

 

     3) До профспілкових організацій всіх рівнів:

 

     - розгорнути (забезпечити ) профспілковий контроль за охороною праці в кожному трудовому колективі, забезпечити кваліфіковане навчання технічних і громадських інспекторів праці, оперативне реагування на кожний факт порушення законодавства з охорони праціі, доведення його до державних інспекцій.

 

 

Окремі проблемні питання у сфері охорони праці і здоров'я, які на думку ФПУ ї її членських організацій містять ознаки соціальної несправедливості і потребують врегулювання ( направлені СПО профспілок до Мінсоцполітики)

 

 

 

№ п/п

Ключовий сектор проблеми

Конкретні проблемні питання

Коротка, лаконічна аргументація соціальної несправедливості

Строки в які проблема має бути вирішена

Шляхи (можливості) вирішення проблеми

1

2

3

4

5

6

1

Охорона праці

Встановлення права на пільгову пенсію для лікарів-фтизіатрів.

Відповідно до вимог законодавства України у закладах охорони здоров’я проведено атестацію робочих місць за умовами праці лікарів-фтизіатрів. За наслідками проведених СЕС лабораторних досліджень виробничого середовища, умов праці та її характеру, на робочих місцях лікарів - фтизіатрів виявлені шкідливі і небезпечні фактори, за наявності яких, ці посади мають право на пільгове пенсійне забезпечення. Міністерством праці та соціальної політики України пропозицію щодо віднесення робочих місць лікарів-фтизіатрів до категорії працюючих у шкідливих умовах праці та включення їх до Списку № 2 визнано обґрунтованою та підтримано. Проте досі зімни до Списку № 2 не внесені.

 

2013 р.

МОЗ порушити перед Кабінетом Міністрів України питання про внесення змін до постанови № 36-2003 року щодо включення посади лікар-фтизіатр до Списку № 2, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

2

Страхування  від нещасного випадку

на виробництві

Розмір одноразової страхової виплати потерпілому від нещасного випадку на виробництві.

Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві …" у ст.. 34 встановлено обмеження щодо розміру одноразової страхової виплати  потерпілому, яка не має перевищувати чотирикратного розміру граничної суми заробітної плати (доходу), з якої справляються внески до Фонду соціального страхування  від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Проте переважна більшість потерпілих, яких це стосується, сплачували страхові внески у повному обсязі, без обмежень, отже мають право і на отримання страхової виплати також без обмежень.

 

з 2014 р.

Мінпраці порушити питання перед Правлінням Фонду про внесення змін до ст. 34  щодо обмеження розміру одноразової страхової виплати тільки для тих працівників, що потерпіли внаслідок настання нещасного випадку на виробництві, які користуються правом на обмеження розміру страхових внесків.

3

Охорона праці

Обмеження щодо врахування наявних  факторів виробничого середовища та умов праці під час визначення права на пільги та компенсації.

Під час атестації робочих місць за умовами праці використовується "Гигиеническая класификация труда N 4137-86", яка не враховує значну кількість  показників шкідливості та небезпечності виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу та не відповідає повністю положенням таких міждержавних нормативних актів з охорони праці, як ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и вредные производственные факторы» и ГОСТ 12.1.0056-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», оскільки у Карті умов праці, яка заповнюється за результатами атестації робочого місця внесено тільки 15 шкідливих виробничих факторів. Кількість визначених при атестації шкідливих виробниичих факторів та ступінь їх дії мають головне значення для визначення тривалості щорічної додаткової відпустки. 

 

з 2014 р.

Порушити перед МОЗ питання про внесення змін та доповнень у "Гігієнічну класифікацію праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу" затверджену наказом МОЗ України від 27 грудня 2001 р. № 528  з метою її застосування  при проведенні атестації робочих місць за умовами праці.

4

Охорона праці

Обмеження щодо врахування наявних  факторів виробничого середовища та умов праці під час визначення права на пільги та компенсації.

Пільги надаються тільки тим працівникам, посади та види робіт на яких вони працюють, передбачені у відповідних переліках (списках), затверджених постановами Кабінету Міністрів України. Фактична наявність шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, встановлена за результатами атестації робочих місць за умовами праці, не є достатньою підставою для надання цих пільг.  

 

2014-2015 рр.

Часткове вирішення   проблеми передбачено у новому Трудовому кодексі, де замість загально державних переліків на підвищення посадових окладів за шкідливі умови праці передбачається визначення  переліків у колективному договорі. Доцільно розповсюдити таке визначення і на інші види пільг.

МОЗ порушити перед Кабінетом Міністрів України питання про внесення у постанови щодо забезпечення пільг і компенсацій відповідних пунктів, які б передбачали, що для остаточного призначення пільг використовуються результати атестації.

5

-"-

Фінансування профілактичних заходів з охорони праці  за рахунок коштів ФСС НВВ.

Кошти ФСС НВВ що направляються на профілактичні заходи з охорони праці та розробку НПАОП розподіляються без врахування джерел їх надходження, рівнів виробничого травматизму серед працівників підприємств окремих видів економічної діяльності, зокрема – серед працівників п’яти таких галузей, як: сільське господарство, добувна, переробні промисловості, будівництво, діяльність транспорту і зв’язку, серед яких протягом 2009-2011 років щорічно реєструється більше 2/3 всіх нещасних випадків на виробництві.

 

з 2014 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцільно направити конкретні кошти на заходи з попередження нещасних випадків на виробництві зазначених галузей, пропорційно отриманих Фондом страхових внесків.

6

Охорона праці

Розслідування випадків гострого професійного захворювання .

Порядком розслідування нещасних випадків та профзахворювань" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 р. № 1232 скасовано процедуру розслідування гострих професійних захворювань, внаслідок чого розслідування таких випадків збільшується у сім разів – з трьох діб до 21 доби, що призводить до затримки на місяць і більше у виплатах відшкодування та своєчасному здійсненні профілактичних заходів.

 

Перше півріччя

2013 р.

МОЗ порушити питання перед Кабінетом Міністрів України щодо внесення змін та доповнень у Порядок  розслідування нещасних випадків… (постанова № 1232 від 30.11.2011) щодо проведення розслідування гострих професійних захворювань, за процедурою, передбаченою для хронічних   профзахворювань тільки випадків захворювання на  туберкульоз.

 

 

 Департамент охорони праці ФПУ