2

 

15-18 вересня 2015 року в м. Ужгороді відбувся 6-й Всеукраїнський - 1-й Міжнародний семінар з oхорони праці та промислової безпеки: «ЄВРОПЕЙСЬКІ ДИРЕКТИВИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ.  ЗМІНИ СУОП ПРИ ПЕРЕХОДІ НА РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД  (з елементами тренінгу)»/

 

Організатор семінару - Учбовий центр "Новатор" - Лідер рейтингу «Ризик-менеджмент у системах управління охороною праці» http://ucnovator.kiev.ua.

60 спеціалістів з охорони праці різних підприємств зі всієї України стали учасниками семінару.

Від технічної інспекції праці ФПУ участь у семінарі взяла головний спеціаліст-технічний інспектор праці Горюн Т.М. з презентацією «Посилення можливостей соціальних партнерів та сприяння соціальному діалогу відповідно до вимог рамкової Директиви ЄС 89/391/ЕЭС».

 

44

 

У семінарі взяли участь провідні міжнародні експерти:

  • Пан Екехард Бауер – виконавчий віце-президент міжнародного органу з сертифікації Quality Austria, визнаний міжнародний експерт з питань якості, охорони та безпеки праці, ризик-менеджменту, систем управління охороною праці, провідний аудитор з багатьох міжнародних стандартів;
  • Пан Фрідріх Куен – заступник президента з питань міжнародного та національного партнерства, а також з управління персоналом міжнародного органу з сертифікації Quality Austria.

На семінарі була розглянута базова Європейська директива в галузі охорони праці та процедура її впровадження в існуючу систему охорони праці відповідно до Угоди Україна - ЄС про Асоціацію.
Слухачі практично ознайомилися з методологією, методами та інструментами в управлінні ризиками в області охорони праці на базі підходів та досвіду ЄС.

 У рамках семінару були зокрема розглянуті сучасні актуальні питання Євроінтеграційного процесу в Україні, Європейське право у сфері безпеки і гігієни праці, директиви ЄС у цій сфері, зокрема вимоги рамкової Директиви № 89/391/ЄЕС від 12.06.1989 про встановлення заходів із заохочення поліпшення охорони здоров’я та безпеки праці працівників.

 

11

 

А також розглядалися та обговорювалися зокрема такі питання:

  • Які зміни у нормативно-правових актах з охорони праці спричинить впровадження вимог рамкової Директиви ЄС 89/391/ЕЭС, об’язковість впровадження якої визначено в Угоді про асоціацію Україна – ЄС (додаток ХL до глави 21 розділу 5 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей»).
  • Передовий досвід підприємств і організацій України щодо впровадження управління професійними ризиками, як ефективного елементу попередження небезпечних чинників виробництва в загальній системі управління охороною праці
  • Досвід Австрії щодо імплементації національного законодавства відповідно до Директив ЄС у сфері безпеки і гігієни праці під час її вступу до ЄС, сучасний стан законодавства у цій сфері, його практичне застосування та сталий розвиток.

За результатами обговорення були сформовані узгоджені пропозиції учасників семінару щодо адаптації Українського законодавства з Охорони праці до Європейських вимог (додаються).

 

3

 

 Особливу зацікавленість учасники семінару проявили під час проведення тренінгів (виконання групами окремих практичних завдань), зокрема за напрямами:

  • Порівняльний аналіз національних нормативно-правових вимог та вимог директиви 89/391/ЕЭС щодо діяльності спеціаліста служби охорони праці підприємства
  • Які моменти повинні бути відображені у СУОТ, щоб відповідати вимогам директиви в частині ризик-орієнтовного підходу до безпеки робочих місць
  • На прикладі досвіду роботи адаптувати інструкції з охорони праці до принципів ризик-орієнтовного підходу до безпеки робочих місць тощо.

Кожен учасник семінару отримав сертифікат Міжнародного зразка.

Матеріали та презентації учасників семінару:

 Презентації Данько Наталії - директора органа по сертифікації систем менеджменту ООО «УМЦ «Новатор» - партнера Quality Austria в Україні і Роголь Галина - керівника СМК ООО «Учбовий центр «Новатор», аудитора ISO 9001, BS OHSAS 18001: «Європейські директиви у сфері охорони праці. Зміни СУОП при переході на ризико-орієнтований підхід» та «Про Quality Austria в Украине».

Інформаційно-аналітична довідка «Конвергенція між законодавством України та вимогами ЄС», підготовлена організаторами семінару Учбовий центр "Новатор".

Презентація Пана Фрідріха Куена – заступника президента з питань міжнародного та національного партнерства, а також з управління персоналом «Про міжнародний орган з сертифікації Quality Austria»

 

Презентація Пана Екехарда Бауера – виконавчого віце-президента міжнародного органу з сертифікації Quality Austria, визнаного міжнародного експерта з питань якості, охорони та безпеки праці, ризик-менеджменту, систем управління охороною праці, провідного аудитора з багатьох міжнародних стандартів «Праві основи охорони праці ЄС. Впровадження та гармонізація норм ЄС в законодавчу базу Австрії».

 

5

 

Презентації Горюн Т.М. - головного спеціаліста-технічного інспектора праці апарату ФПУ:

«Посилення можливостей соціальних партнерів та сприяння соціальному діалогу відповідно до вимог рамкової Директиви ЄС 89/391/ЕЭС»

«Раціональне викорристання світового досвіду становлення і развитку соціального партнерства у сфері охорони праці»

 

ПРОПОЗИЦІЇ учасників 6-го Всеукраїнського – 1-го Міжнародного Семінару для спеціалістів з охорони праці «ЄВРОПЕЙСЬКІ ДИРЕКТИВИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ. ЗМІНИ СУОП ПРИ ПЕРЕХОДІ НА РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД (з елементами тренінгу)», який проходив в м.Ужгороді 15.09 – 18.09.2015 щодо адаптації Українського законодавства з Охорони праці до Європейських вимог.

 

Правова та технічна інспекція праці профспілок