1359543519 1359358642 5a5a5 

 

СПО профспілок направив керівникам Комітетів та депутатських фракцій у Верховній Раді застереження і пропозиції до законопроектів з питань регулювання державного нагляду у сфері праці та охорони праці.

 

Застереження і пропозиції в листі СПО стосуються законопроектів «Про особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (реєстр. №3153 від 18.09.2015) та «Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду» (реєстр №2418а від 21.07.2015)

 

Заявлена авторами мета цих законопроектів - ліберізація державного нагляду в усіх його сферах, в тому числі і у сфері праці та охорони праці, який на відміну від інших його видів є правозахисним.

 

Так, законопроект за реєстр. № 3153 передбачає продовження мораторію на перевірки до 30.06.2016, в тому числі і Держпраці щодо дотримання роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці. Це означає, що діяльність створеної служби, основним завданням якої є захист прав працівників, знову буде паралізована. Знову нехтуються норми міжнародного права, зокрема Конвенції МОП №81 та №129 про інспекцію праці у промисловості та у сільському господарстві, які ратифіковані Україною.

Наслідками таких рішень є також масове недотримання роботодавцями законодавства про охорону праці, що призводить до збільшення числа промислових аварій, нещасних випадків та профзахворювань. Один із прикладів - минулорічна масштабна пожежа на складах паливно-мастильних матеріалів під Васильковом.

 

Другий законопроект за реєстр. 2418а передбачає повернення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення під дію Закону України «Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», який встановлює в супереч згаданих Конвенцій суттєві обмеження:

попередження роботодавця про перевірку за 10 днів;

обмеження кількості планових перевірок (від 1 разу на рік для підприємств з високим ступенем ризику до 1 разу на 5 років для підприємств з незначним ступенем ризику);

обмеження здійснення позапланових перевірок, у тому числі за зверненням працівників з питань порушення їх прав або профспілок тощо.

 

Список адресатів, яким направлено листа СПО додається.

 

Правова та технічна інспекція праці ФПУ