109491 b0b7494abbd91c2703959e5b5e52

 

В проекті із Списків №1 і №2 вилучено низку виробництв, професій та посад, зайнятість на яких, за результатами неодноразово проведеної атестації робочих місць, нині дає право на пенсійне забезпечення на пільгових умовах. При цьому, до проекту не надано жодних обґрунтувань, зокрема, підтвердження відсутності на таких робочих місцях несприятливих та шкідливих умов праці.

 

Це викликало неабияке занепокоєння у профспілковому середовищі.

Безпідставне виключення із Списків виробництв, професій чи посад, зайнятість на яких сьогодні дає право на пільгове пенсійне забезпечення, призведе до обмеження прав і гарантій працівників, зайнятих у шкідливих і важких умовах праці, виникнення соціальної напруги в трудових колективах.

У зв’язку з цим, Спільний представницький орган всеукраїнських об’єднань профспілок направив Міністру соціальної політики України Розенку П.В. лист з пропозицією про робочу зустріч з керівниками галузевих профспілок з метою вироблення конкретного плану проведення роботи з опрацювання нової редакції Списків.

Зокрема в листі пропонується створити у кожній галузі з представників міністерства (відомства) і галузевої профспілки комісію, яка повинна детально опрацювати відповідний перелік професій і посад і внести пропозиції. За результатами роботи таких комісій сформувати списки № 1 і № 2 для остаточного обговорення і прийняття відповідного рішення.

Профспілки чекають від Міністра відповіді.

 

                                                                                                            Медіа-центр ФПУ