Логотип 040321

 Постанова № Р-7-2 «Про скликання VIII з’їзду ФПУ»

 Постанова № Р-7-3 « Про проект постанови VIII з’їзду ФПУ про «Звіт Ради Федерації профспілок України про роботу у період з березня 2016 по березень 2021 рр.»

 Постанова № Р-7-4  Про стратегію діяльності Федерації професійних спілок України на 2021 -2026 роки «Час дій та якісних змін»

 

Звіт Ради ФПУ VIII-му З’їзду Федерації профспілок України «НАША ПРАЦЯ І БОРОТЬБА ДАЄ РЕЗУЛЬТАТИ» (Федерація профспілок України у цифрах (березень 2016 – березень 2021 рр.).

Переглянути тут.

 

Cтратегія

діяльності Федерації профспілок України на 2021–2026 роки

«Час дій та якісних змін»

( проект )

 

 

Вступ

Виконання у попередньому звітному періоді Стратегії діяльності ФПУ на 2016–2021 роки «Європейський вибір», двох генеральних угод з Урядом і всеукраїнськими об’єднаннями роботодавців щодо реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин, Програми гідної праці МОП для України, активна участь у законотворчому процесі та колективні протестні дії на захист прав та інтересів працівників і членів їх сімей, студентів, разом з оновленням форм і методів профспілкової роботи дали певні позитивні результати, які висвітлені у Звіті Ради ФПУ VIII З’їзду.

Проте, взятий владою останнім часом курс на впровадження неоліберальної політики в економіці та соціальній сфері, згортання регулюючої функції держави, відсутність дієвого соціального діалогу, ухилення значної частини бізнесу від колективних переговорів негативно позначився на стабільності ринку праці, дотриманні трудових і соціальних прав громадян, що призвело до поглиблення несправедливого розподілу результатів праці у суспільстві й зростання бідності. При цьому влада намагається ослабити вплив профспілок у робітничому середовищі та обмежити їх права та повноваження у сфері праці.

У наступному п’ятилітті Україну і світ очікують нові безпрецедентні економічні, соціальні та безпекові виклики у зв’язку, з одного боку, з необхідністю подолання руйнівних наслідків світової пандемії для економік та людей, а з іншого, подальшою глобалізацією національних ринків та цифровізацією праці, які загрожують втратою робочих місць у традиційних секторах економіки і масштабним поширенням нестандартних форм зайнятості та, як наслідок, скороченням профспілкового членства.

У цих умовах ФПУ, її членські організації мають посилити свою спроможність діяти ефективно для досягнення визначених цілей і завдань, забезпечувати надійний правовий захист своїх членів, виявляти активність і впливати на формування економічної, трудової, соціальної політики й суспільно-політичне життя країни.

 

ОсНОВНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ФПУ

 

Основне призначення Федерації профспілок України як національного профцентру – представництво та обстоювання інтересів працівників і членських організацій в органах державної влади, місцевого самоврядування, у відносинах з об’єднаннями організацій роботодавців та іншими суб’єктами права на національному рівні, а також координація дій і консолідація профспілкового руху на захист трудових та соціально-економічних прав членів профспілок, виконання інших завдань, передбачних Статутом і рішеннями колегіальних органів.

 

 

Наші цінності

 

  • головна цінність – це Людина Праці, творець матеріальних і духовних благ для суспільства;
  • демократичність і колегіальність;
  • верховенство права;
  • проєвропейськість;
  • спільність інтересів та єдність дій;
  • профспілкова солідарність;
  • проактивність та націленість на результат;
  • відкритість та підзвітність членам профспілок.

 

 Основні пріоритети діяльності

 

1. Зростаюча національна економіка задля добробуту людей.

2. Гідні умови праці та професійне зростання працівників, повна продуктивна зайнятість.

3. 3ахист трудових і профспілкових прав.

4. Зарплата для гідного життя.

5. Безпечна праця та посилення охорони здоров’я на робочих місцях, включаючи запобігання COVID-19.

6. Посилення соціального захисту працівників, протидія згортанню соціальних функцій та обов’язків держави.

7. Якісні і доступні послуги для населення від держави та місцевого самоврядування.

8. Гендерна рівність та недискримінація у сфері трудових відносин.

9. Ефективний соціальний діалог на всіх рівнях. Кожному члену профспілки – дієвий колективно-договірний захист.

10. Інституційний розвиток профспілок: сильні профспілки – захищений працівник.

11. Зміцнення потенціалу ФПУ як провідного профцентру країни.

12. Молодь – майбутнє профспілок.

13. Розширення міжнародної діяльності ФПУ в інтересах членів профспілок.

14. Новітні інформаційні технології – у діяльність кожної профспілкової організації.

15. Утвердження ФПУ як активного і впливового учасника громадянського суспільства.

 

 Мета

 

Досягнення визначених Стратегією пріоритетів і цілей шляхом виконання завдань, спрямованих на підвищення рівня і якості життя, соціально-економічної захищеності членів профспілок та їхніх сімей, формування справедливих відносин у сфері праці та суспільних відносинах у цілому.

 

З повною версією СТРАТЕГІЇ можна ознайомитись, завантажи документ тут.

 

Проект розроблений комісією Ради ФПУ з напрацювання пропозицій до проекту Стратегічних пріоритетів діяльності ФПУ на 2021-2026 роки (створено Радою ФПУ 5.11.2020) у складі:

 

Осовий Г.В., Андреєв В.М., Ворох В.М., Жугаєвич Я.В., Дацько Р.М., Коваль В.М., Мельник В.П., Побережна Т.І., Присяжний А.В., Прудніков П.В., Рябко О.І., Самосуд С.В., Тесленко С.А., Труханов Г.Ф., Українець С.Я., Шевченко П.В., Ясько Т.Д.