zakon pro profspilky

 

Моніторинг порушень прав профспілок свідчить про триваючі порушення норм конвенцій Міжнародної організації праці № 87 про свободу асоціації та захист права на організацію, № 98 про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів, № 135 про захист прав представників та можливості, що їм надаються, № 154 про сприяння колективним переговорам, статті 36 Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», на підставі яких профспілки, їх об’єднання самостійно організовують свою статутну діяльність, проводять збори, конференції, з’їзди, вільно обирають своїх представників, формують програму дій.

Проаналізувавши інформацію, що надійшла від членських організацій про порушення прав профспілок у 2012 році, Федерація профспілок України зазначає, що мали місце факти здійснення тиску на профспілкових лідерів, голів та членів профкомів при виконанні ними функцій із захисту трудових та соціально-економічних прав членів профспілок, незаконно звільнялися голови і активісти первинних профспілкових організацій, роботодавці ухилялися від ведення колективних переговорів щодо укладення колективних договорів, найбільша кількість порушень стосувалася невиконання роботодавцями зобов’язань за колективними договорами в частині перерахування утриманих із заробітної плати працівників членських профспілкових внесків на рахунки первинних профспілкових організацій, не здійснювались передбачені законом перераховування коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, не надавалася інформація на запити профспілок, що стосувалася умов праці та оплати праці працівників, соціально-економічного розвитку підприємства, стану дотримання умов колективних договорів. Мав місце факт виселення первинної профорганізації із наданого їй приміщення, заборонялося членам виборних органів відвідувати підприємства, установи і організації, де працюють їх члени профспілок.

 

Порушення прав профспілок заносяться до Єдиного реєстру порушень прав профспілок. У 2012 році на підставі даних членських організацій до цього реєстру внесено 52 підприємства, установи, організації, на яких виявлено 62 порушення. Із них станом на 1 січня 2013 року усунуто 8 порушень прав профспілок на 7 підприємствах.

         Згідно з Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності « (стаття 12) професійні спілки незалежні від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, громадських організацій, партій, їм не підзвітні і не підконтрольні, забороняється втручання у їх статутну діяльність.

         Однак, незважаючи на зазначені вимоги законодавства України залишається сталою тенденція порушень законодавства про профспілки посадовими особами органів державної влади та державних підприємств.

Інформація про порушення статті 7, 12 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», факти тиску на членів профспілок з метою примусового розпуску профспілкової організації на підприємстві надійшла від Профспілки працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України (АСМУ). Так, у ВАТ «Рівненський завод тракторних агрегатів» (м.Рівне-21, 33021; керуючий санацією Гонтар Наталія Броніславівна), коли голова профкому був у відрядженні (23.03.2012), керуюча санацією в односторонньому порядку, без відома профкому, провела збори трудового колективу, на яких було обрано представників трудового колективу для ведення переговорів по укладенню нового колдоговору (профспілка була усунута від прийняття такого рішення). А 10.09.2012 року керуючим санацією проведені збори трудового колективу, на яких обрано уповноваженого представника від трудового колективу для представлення їх інтересів у справі про банкрутство, оскільки на ВАТ нібито відсутня профспілка.

Керуюча санацією примусила працівників – членів профорганізації під тиском написати заяви про вихід з профспілки, зібрала ці заяви і організувала відправку їх поштою. Гонтар Н.Б., поспішаючи позбутися законного захисника соціально-економічних прав та інтересів працівників в особі профорганізації, не дочекавшись розгляду профкомом заяв про вихід з профспілки і прийняття рішення, знову зібрала збори трудового колективу 10.09.2012 року. Заяви 8-ми членів профспілки – працівників товариства, про їхній вихід з профспілки профком отримав лише 11.09.2012 року, про що свідчить підтверджуюча довідка поштамту м. Рівне. Тому станом на 10.09.2012 року всі 8 працівників, які написали заяви про вихід з профспілки, залишалися ще членами ППО, оскільки відповідно до Статуту Профспілки АСМУ член профспілки вважається виключеним з профспілки тільки після розгляду його заяви про вихід виборним профорганом і прийняття ним відповідного рішення в присутності самого члена профспілки.

Стаття 34 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» прямо передбачає, що фінансовий контроль за коштами профспілок та їх об’єднаннями органами державної влади і органами місцевого самоврядування не здійснюється. Контроль за їх надходженням і витратами здійснюють контрольно-ревізійні органи, обрані згідно статутів (положень) профспілок та їх об’єднань.

            На практиці були випадки, коли Славутським РВУ МВС України в Хмельницькій області було протиправно витребувано документи про діяльність профспілкової організації (списки членів профкому, копії плану роботи на рік тощо). УБОЗ УМВС України в Хмельницькій області витребовував в організації інформацію щодо фінансової діяльності профспілки. Після направлення скарг начальнику УМВС України в Хмельницькій області та начальнику УБОЗ УМВС України в Хмельницькій області незаконні вимоги про надання інформації припинились.

            Від Федерації профспілок Хмельницької області надійшла інформація про порушення майнових прав органами державної влади. Зокрема, Фондом державного майна України подано до суду позов про визнання за державою права власності на частину будівлі, яка належить Федерації профспілок Хмельницької області. Рішенням Господарського суду від 18.09.2012 в позові ФДМУ відмовлено. Постановою Вищого Господарського суду України від 28.02.2013 року касаційну скаргу ФДМУ та прокуратури Рівненської області до Федерації профспілок Хмельницької області залишено без задоволення.

У процесі ведення колективних переговорів профспілки стикаються з відмовою роботодавців укладати колективний договір, ухиленням від переговорів щодо його укладання.

Такі випадки мали місце у:

1. ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» (Проспект Петра Григоренка,43 м. Київ, 02140; директор ТОВ – ЖАКО ЮДЖІН БУЛЕН) - Всеукраїнська профспілка працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг;

2. ВАТ «Рівненський завод тракторних агрегатів» (м.Рівне-21, 33021; керуючий санацією Гонтар Наталія Броніславівна) - Профспілка працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України;

3. ЗАТ «Завод «Технопривод» (вул. Барона Штенгеля, 4, с. Городок, Рівненський р-н, Рівненська обл., 35331; директор – Скрипнюк Анатолій Ілліч) - Профспілка працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України;

4. ЗАТ «Рівненський ливарний завод» (вул. Привокзальна, 2, с. Городок, Рівненський р-н, Рівненська обл., 35331; в.о. генерального директора Тараненко Тетяна Володимирівна) - Профспілка працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України.

Роботодавці забороняють членам виборних органів профспілкових організацій безперешкодно відвідувати підприємства, установи і організації, де працюють їх члени профспілок.

Зокрема, в КП «Облводоканал» (м. Запоріжжя); в.о. генерального директора Дедюрин В.М.) за вказівкою в.о. генерального директора Дедюрина В.М., не дивлячись на усі наявні документи щодо огляду робочих місць працівників – членів профспілки, з приміщення, що займає профком підприємства, виставлено голову обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України Малигіну Г.А.

Мають місце випадки незаконного звільнення голів первинних профспілкових організацій, членів профкому на таких підприємствах, в установах та організаціях:

            1. ТзОВ «Яричів» (Львівська обл.Кам.-Бузький р-н, с.Яричів; Климчук Олег Іванович – генеральний директор) - Профспілка працівників агропромислового комплексу України;

            2. ТОВ «ПриватагроЛьвів» (Львівська обл., Буський р-н, с.Заводське; Бузовський Олександр Федоровичдиректор) - Профспілка працівників агропромислового комплексу України;

            3. Дзеленське відділення ДНЗ Волочиського ПАПЛ (Хмельницька область) - Профспілка працівників агропромислового комплексу України.

З порушенням гарантій, встановлених чинним законодавством для працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів, без згоди виборного органу накладено дисциплінарне стягнення на члена профкому в ПАТ «Львівсільмаш» (м.Львів, вул. Городоцька, 207; Сабащук Ілля Петрович – голова правління) - Профспілка працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України.

За наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, роботодавці не перераховують на рахунок профспілки сплачені ними членські внески відповідно до статуту профспілки, укладеного колективного договору в терміни, визначені договором.

Неперерахування членських внесків на рахунки профспілкових організацій розцінюється Міжнародною організацією праці як таке, що спрямоване на підрив їх фінансового стану. За повідомленням членських організацій такі випадки порушень статті 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» виявлено у:

            1. ТОВ «Агрофірма ім.Суворова» (Новоселицький район, Чернівецька область) - Профспілка працівників агропромислового комплексу України;

            2. Киселівський цегельний завод (Кіцманський район, Чернівецька область) - Профспілка працівників агропромислового комплексу України;

            3. ТОВ «Припруття» (Кіцманський район, Чернівецька область) - Профспілка працівників агропромислового комплексу України;

            4. ДП «ДГ Центральне» (м.Чернівці) - Профспілка працівників агропромислового комплексу України;

            5. Дзеленське відділення ДНЗ Волочиського ПАПЛ (Хмельницька область) - Профспілка працівників агропромислового комплексу України;

            6. Державне підприємство «Харківський приладобудівний завод ім.Т.Г.Шевченка» (вул. Жовтневої революції, 99, м.Харків, 61044; арбітражний керуючий Байдацький Олександр Іванович, виконавчий директор Мазниченко Юрій Якович) - Профспілка працівників космічного та загального машинобудування України;

            7. ПАТ «Озеленювач» (99011, м. Севастополь, вул. Гоголя, 20-а; директор – Золотухін Леонід Якович) - Профспілка працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України;

            8. КП «Облводоканал» ЗОР (м. Запоріжжя; в.о. генерального директора Дедюрин В.М.) - Профспілка працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України;

            9. Ніжинське КП «Служба єдиного замовника» (Чернігівська область; керівник – Карапута Володимир Дмитрович) - Профспілка працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України;

            10. Прилуцьке КП «Прилукитепловодопостачання» (Чернігівська область; керівник – Гармаш Андрій Анатолійович) - Профспілка працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України;

            11. ВУ ЖКГ м. Остер (Козелецький район, Чернігівська область; керівник – Чугай Валерій Іванович) - Профспілка працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України;

            12. КП «Сосницьке КЖУ» (Чернігівська область; керівник – Запорожець Віктор Іванович) - Профспілка працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України;

            13. Гарнізонний комбінат побутового обслуговування Управління торгівлі Чорноморського флоту Російської федерації (м. Севастополь, проспект Генерала Острякова, 87; начальник Управління торгівлі - Савінчук Віталій Анатолійович) - Всеукраїнська профспілка працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг;

            14. Херсонський ремонтно-монтажний комбінат (Херсонська область) - Всеукраїнська профспілка працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг;

            15. ТОВ «Товари народного вжитку» (ТОВ «ТНВ») – (Каховське шосе, 27, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72313; директор – Щербина Олександр Володимирович) - Профспілка працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України;

            16. ТОВ «ЛИТВО» (Каховське шосе, 27, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72313; директор – Щербина Олександр Володимирович) - Профспілка працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України;

            17. ТОВ «Завод «Техмаш» (м. Калуш, Івано-Франківська область, директор - Карпінський В.В.) - Профспілка працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України;

            18. ДП Кутське лісове господарство (смт. Кути, Косівський район, Івано-Франківська область; директор – Фальбійчук Ю.Ю.) - Профспілка працівників лісового господарства України;

            19. ДП Болехівське лісове господарство (м. Болехів, Долинський район, Івано-Франківська область; директор - Яремко М.Л.) - Профспілка працівників лісового господарства України;

            20. ДП Рогатинське лісове господарство (м. Рогатин, Івано-Франківська область; директор - Кузан І.М.) - Профспілка працівників лісового господарства України;

            21. ТЗДВ «Меблевий комбінат м.Стрий» (Львівська обл., м.Стрий вул. Грабовецька,3; Лісовський Владислав Віталійович - голова правління) - Профспілка працівників лісових галузей України;

            22. ЗАТ ТБО «Львівміськбуд» (м. Львів, вул. Зелена, 238; Циганок Валерій Анатолійович генеральний директор) - Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України;

            23. ТЗОВ ТБО «Львівбуд» (м.Львів, вул. Лазаренка,2; Холявка Ярослав Володимирович – генеральний директор) - Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України;

24. ТДВ «Остов» (Львівська обл. м.Жидачів, вул. Будівельників,16; Нагірняк Богдан Семеновичдиректор) - Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України;

25. ДП «ЛСУ «Стальконструкція № 137» (м.Львів, вул. Конюшинна,5; Городечний Анатолій Григорович – начальник) - Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України;

26. ЗАТ «Львівреставрація» (м.Львів, пл.Ринок, 40; Пащак Володимир Степанович голова правління) - Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України;

27. ПАТ «Карпаткурортбуд» (м.Львів, вул. Конюшинна, 19; Ткачук Євген Іванович – голова правління) - Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України;

28. ДП «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання» (Закарпатська область, Тячівський р-н, смт. Дубове, вул. Заводська, 8; в.о. директора – Шаров А.О.) – Профспілка авіабудівників України;

29. ДП «Завод ім. Малишева» (Харківська область; директор – Бєлов М.Л.) - Об’єднання профспілок Харківської області;

30. Костянтинівський державний хімічний завод (85114, м. Костянтинівка, вул. Шмідта, 1, Донецька область; директор – Августов Олександр В’ячеславович) – Профспілка працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України;

31. ЗДП «Кремнійполімер» (60009, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 7, Запорізька область; директор – Суліма Володимир Миколайович) - Профспілка працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України;

32. ДП «Турійське лісове господарство» (Волинська область) – Профспілка працівників лісового господарства України;

33. ДП «Колківське лісове господарство» (Волинська область) - Профспілка працівників лісового господарства України;

34. ДП «Любомльське лісове господарство» (Волинська область) - Профспілка працівників лісового господарства України;

35. ДП «Старовижівське лісове господарство» (Волинська область) - Профспілка працівників лісового господарства України;

36. ДП «Цуманське лісове господарство» (Волинська область) - Профспілка працівників лісового господарства України.

В порушення статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» роботодавці не перераховували кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в трудових колективах підприємств. Зокрема, такі порушення допущені на:

1. Державному підприємстві «Харківський приладобудівний завод ім.Т.Г.Шевченка» (вул. Жовтневої революції, 99, м.Харків, 61044; арбітражний керуючий Байдацький Олександр Іванович, виконавчий директор Мазниченко Юрій Якович) - Профспілка працівників космічного та загального машинобудування України - сума боргу станом на 31.12.20011 року становить 220 350 гривень;

2. ВАТ «Рівненський завод тракторних агрегатів» (м.Рівне-21, 33021; керуючий санацією Гонтар Наталія Броніславівна) - Профспілка працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України - заборгованість по перерахуванню профкому коштів на культмасову, фізкультурна та оздоровчу роботу складає 8 385 гривень.

В організаціях та установах бюджетної сфери роботодавці зобов’язані відраховувати зазначені кошти за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань. За повідомленням Профспілки працівників соціальної сфери України направлялись звернення розпорядникам бюджетних коштів (обласні, районні державні адміністрації та іншим), проте кошти на ці цілі не виділялись.

Не виконували свої обов’язки роботодавці в частині надання інформації на запити профспілок з питань умов праці та оплати праці працівників, соціально-економічного розвитку підприємства, стану дотримання умов колективних договорів. Проігнорували законні права профспілкових організацій господарські керівники у:

            1. ВАТ «Рівненський завод тракторних агрегатів» (м.Рівне-21, 33021; керуючий санацією Гонтар Наталія Броніславівна) - Профспілка працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України;

            2. ЗАТ «Завод «Технопривод» (вул. Барона Штенгеля, 4, с. Городок, Рівненський р-н, Рівненська обл., 35331; директор – Скрипнюк Анатолій Ілліч) - Профспілка працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України;

            3. ЗАТ «Рівненський ливарний завод» (вул. Привокзальна, 2, с. Городок, Рівненський р-н, Рівненська обл., 35331; в.о. генерального директора Тараненко Тетяна Володимирівна) - Профспілка працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України.

Виконуючи постанову Президії Федерації професійних спілок України від 16.09.2010 № П-42-3 «Про стан дотримання прав профспілок», Федерація профспілок України забезпечує інформування міжнародних організацій (Міжнародна конфедерація профспілок, Міжнародна організація праці), профспілкових центрів інших країн про порушення прав профспілок в Україні, висвітлює в засобах масової інформації, на сайті ФПУ повідомлення про випадки порушення прав профспілок.

Інформація про порушення прав профспілок у 2012 році надіслана також Міністерству соціальної політики України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Генеральному прокурору України та всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців.

 

                                                                                                  Департамент правового захисту апарату ФПУ