2744428categ

 

Федерація професійних спілок України, її членські організації на підставі законодавства України, зокрема статті 259 Кодексу законів про працю України, статті 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про працю, зокрема, за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

         За інформацією, яка надійшла від членських організацій ФПУ, робота зі здійснення громадського контролю у першому півріччі 2016 року проводилася інспекторами праці профспілок, загальна кількість яких станом на 01.08.2016 року складає 6057 осіб.

До їх складу входять: головні правові інспектори праці, правові інспектори праці - 142; члени виборних органів профспілок, об’єднань профспілок - 3253; повноважні представники виборних органів профспілок, об’єднань профспілок - 2662.

Незважаючи на завдання, поставлені постановою Ради ФПУ від 12.12.2012 № Р-6-3 «Про завдання профспілкових організацій щодо забезпечення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства» стосовно збільшення в членських організаціях ФПУ кількісного складу правових інспекторів праці та утворення правових інспекцій там, де вони відсутні, позитивних зрушень не відбулося. Правова інспекція профспілок створена лише в апараті ФПУ.

         Отже, за підсумками першого півріччя 2016 року інспекторами праці профспілок проведено 7010 перевірок дотримання вимог трудового законодавства, якими охоплено 6073 юридичні особи.

         Протягом звітного періоду ФПУ та її членські організації продовжували взаємодіяти з інтегрованою Державною службою України з питань праці, з якою 22 червня 2016 року на засіданні Президії ФПУ підписано Угоду про співпрацю, що сприяє поєднанню державного нагляду і громадського контролю.

За звітний період спільно з територіальними органами Держпраці було проведено 558 перевірок дотримання трудового законодавства. Найактивніше співпрацювали з державними інспекторами праці галузеві профспілки, зокрема профспілка агропромислового комплексу (120 спільних перевірок), охорони здоров’я (67), житлово-комунального господарства (56) та освіти і науки (46). Серед територіальних профоб’єднань найбільш результативною є Києвська обласна рада профспілок (153 спільні перевірки).

Інспектування проводилось також спільно з органами прокуратури (3), у складі комісій органів виконавчої влади і місцевого самоврядування під час комплексних перевірок (1447), з регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (2).

         В ході зазначених перевірок інспекторами профспілок виявлено 22 679 порушень законодавства про працю.

         Традиційно найбільше порушень норм законодавства про працю виявлено в сфері оплати праці (8638); гарантій і компенсацій, які мають надаватися працівникам (2249); порядку звільнення та переведення працівників (2033); змін істотних умов праці (2175).

         Крім того, значна кількість порушень виявлена в сфері робочого часу (2224) та часу відпочинку (1742).

         Продовжувалися порушення трудових прав жінок (403) та неповнолітніх (12), а також інші порушення трудового законодавства (3203).

         Ганебним є факт порушення у сфері оплати праці, зокрема це стосується великих заборгованостей із заробітної плати у галузях освіти і науки (2028), охорони праці та житлово-комунального господарства (по 1796 порушень). При цьому кількість працівників, трудові та соціально-економічні права яких порушено, склала 174 964 особи.

         З метою поновлення трудових прав працівників та на виконання законодавчо наданих повноважень профспілковими організаціями підготовлено та направлено 4450 подань про усунення порушень законодавства про працю, з яких 3806 – надіслано роботодавцям, а решта 644 – органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування для належного реагування та вжиття відповідних заходів.

Проте, не всі порушення усуваються добровільно. Тому у разі невиконання роботодавцями подання про усунення порушень інформація та матеріали перевірок надсилаються для реагування відповідним органам державного нагляду. Так, всього за звітний період направлено 3574 письмових повідомлення, з них до територіальних органів Держпраці - 193, органам прокуратури - 55.

Зазначені матеріали надсилались також до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування - 783, вищих профспілкових органів – 206, керівництву ФПУ – 47, регіональним представникам Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – 7. Про порушення трудового законодавства інформувались також інші органи – (2283 випадків).

         Майже половина виявлених порушень усунута (10 257), з них переважна більшість (9474) – роботодавцями. Решта залишається на контролі профспілок.

         У звітному періоді за повідомленнями, що направлялися до контролюючих органів, притягнуто до відповідальності 370 посадових осіб підприємств, установ, організацій, з них до адміністративної - 98, дисциплінарної - 272. На вимогу виборних органів первинних профспілкових організацій, як це передбачено статтею 45 КЗпП України, розірвано 1 трудовий договір з керівником закладу у сфері охорони здоров’я.

Окрім того, за допущені порушення трудового законодавства 13 посадових осіб притягнуто до кримінальної відповідальності, з них 7 осіб - тільки у Львівській області.

         За участю громадських інспекторів праці розглянуто 126 колективних трудових спорів, з яких вимоги працівників задоволено (повністю або частково) у 68 випадках. Значна частина вимог задовольнялася ще в процесі розгляду колективних трудових спорів, а в окремих випадках дійти згоди вдалося лише після застосування страйків, зокрема у вугільній галузі (1), Івано-Франківській області (2) та Запорізькій області (1).

         Надання безоплатної правової допомоги членам профспілок є одним з пріоритетних напрямів діяльності ФПУ. Такі акценти в роботі визначені статутними завданнями та головною метою діяльності ФПУ – захистом людини праці. Вказаний напрям роботи включає в себе ведення особистого прийому громадян, надання юридичних консультацій в письмовій та усній формах, представництво інтересів членів профспілок у судах та підготовка процесуальних документів (позовних заяв, клопотань, скарг тощо).

За звітний період спеціалістами правових служб членських організацій ФПУ надано: консультацій – 171122, підготовлено процесуальних документів - 7723.

Кількість членів профспілок, представництво інтересів яких було здійснено – склало 21145 осіб, з них у суді – 4609 осіб.

Загалом, за участю профспілкових представників, у тому числі шляхом представництва інтересів, судами винесено на користь працівників 1963 рішення, переважна більшість яких (1684) стосувалась невиплати заробітної плати.

Важливо відмітити, що членські організації ФПУ здійснювали у судах представництво не лише індивідуальних інтересів членів профспілок, а й виступали захисниками цілої галузі.

Так, з метою захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Професійна спілка працівників охорони здоров’я України (далі - Профспілка) звернулася до суду з адміністративним позовом про скасування постанови Кабінету Міністрів України № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» в частині ліквідації ДСЕС України, що могло призвести як до вивільнення висококваліфікованих спеціалістів-епідеміологів, так і до руйнування системи державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

До зазначеного провадження приєдналася переважна більшість обласних організацій Профспілки, що, безумовно, позитивно вплинуло на результат.

Так, постановою Київського апеляційного адміністративного суду України від 8 лютого 2016 року визнано протиправним та скасовано абзац 2 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року
№ 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» в частині реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

На підставі зазначеного судового рішення 04.05.2016 Профспілкою направлено територіальним організаціям лист «Про запобігання порушенню трудових прав працівників ДержСЕС та деяких закладів МОЗ України» із застереженнями та рекомендаціями щодо дій організацій Профспілки в умовах невиконання постанови Київського апеляційного адміністративного суду України від 08.02.2016.

14 липня 2016 року Вищим адміністративним судом України винесено ухвалу про залишення без задоволення касаційної скарги Кабінету Міністрів України на постанову Київського апеляційного адміністративного суду України від 08.02.2016 (справа №К/800/5608/16).

Предметом судового оскарження за ініціативи Профспілки у І півріччі 2016 року стала також постанова КМ України від 25.11.2015 № 1024 «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення» № 1024 р. (справа № 826/6046/16).

Інший приклад. Профспілкою працівників освіти і науки України оскаржено пункти 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 № 731 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», якою встановлено, що посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 25 травня 2016 року у справі № 826/26538/15 позов задоволено, суд зобов’язав Кабінет Міністрів України визначити умови розміру посадового окладу (тарифної ставки) з урахуванням вимог ч. 3 ст. 6 Закону України «Про оплату праці», ч. 3 ст. 96 Кодексу законів про працю України та встановити розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду на рівні, що перевищує розмір мінімальної заробітної плати.

8 вересня 2016 року набрало законної сили рішення суду, згідно з яким розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду на сьогоднішній день повинен бути більше 1450 гривень, що, безумовно, свідчить про важливу роль і вагомі результати роботи правової служби Профспілки, яка стоїть на варті інтересів освітян.

Також, членськими організаціями проводиться правова експертиза проектів нормативно-правових актів. Всього розглянуто 2116 проекти, до 1044 з них підготовлено пропозиції та зауваження.

         З метою підвищення правової обізнаності спілчан членськими організаціями ФПУ проводилася системна правороз’яснювальна робота з питань трудового законодавства, а саме: організовано і проведено 5404 семінарів-навчань для профспілкового активу, підготовлено для використання в роботі 2233 методичних матеріалів, надано через засоби масової інформації 2537 роз’яснень законодавства.

         Інформацію отримано та узагальнено від 40 членських організацій ФПУ.

 

Правова та технічна інспекція праці профспілок