4a7fc2fa181477239cbbffc09a2a5a74

 

6 грудня 2017 року Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянуто проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законодавчих актів України (щодо відповідальності за порушення законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), поданий народним депутатом України Рибаком І.П., та надано рекомендацію прийняти його в першому читанні за основу (реєстр. № 6627).

        Законопроект передбачає удосконалення механізмів притягнення до адміністративної відповідальності громадян та посадових осіб шляхом збільшення штрафів, що накладаються на осіб, винних у порушенні законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

        Зазначеним проектом пропонується, зокрема, доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новими статтями 41-4, 41-5, 188-49 та 188-50 стосовно встановлення відповідальності, зокрема за:

        - ухилення сторін колективного трудового спору (конфлікту) від утворення примирних органів або від участі в примирних процедурах;

        - невиконання зобов’язань за протоколом та/або угодою, досягнутих за підсумками здійснення таких процедур;

        - порушення законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) посадовими особами центральних та місцевих органів виконавчої влади;

        - невиконання законних вимог посадових осіб державного органу, що сприяє врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів), щодо усунення порушень законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) або створення перешкод для діяльності цього органу.

        За вказані правопорушення пропонується встановити відповідальність у вигляді накладення адміністративного штрафу від п’ятиста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

        Крім цього, пропонується доповнити Кодекс нормами, що визначають державний орган та доповнюють перелік уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення у разі їх виявлення. Таке право надається Національній службі посередництва і примирення та її посадовим особам.

        (Зі змістом законопроекту можна ознайомитися за посиланням http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62106)

 

                                                                  Департамент правового захисту ФПУ