liens metal

 

У Верховній Раді України зареєстровано два законопроекти «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги» №6674 та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги): №6675, подані Президентом України та визначені як невідкладні.

 Законопроектами пропонується закріпити реалізацію принципу прозорості та відкритості щодо діяльності громадських організацій, які отримують кошти з державного чи місцевих бюджетів, а також фінансові та інші ресурси за рахунок міжнародної технічної допомоги.

У зв'язку з можливим прийняттям цих законопроектів у профспілковому середовищі виникла занепокоєність, що їх норми можуть широко тлумачитись і поширюватися на профспілкові організації, які також є громадськими організаціями, і, як наслідок, профспілкові організації можуть бути виключені контролюючими органами із Реєстру неприбуткових установ та організацій у разі не оприлюднення річного фінансового звіту про діяльність, який має містити визначену законом інформацію.

Аналіз чинного законодавства показує наступне.

Відповідно до статті 133 Податкового кодексу України до неприбуткових організацій, які не є платниками податку, окремо віднесені як громадські об'єднання, так і професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок.

Відповідно до статті 46 Податкового кодексу України всі неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені статтею 133 Податкового кодексу України, мають звітувати про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, в тому числі і громадські об'єднання, за виключенням професійних спілок, їх об'єднань та організацій профспілок, що утворені в порядку, визначеному законом, які звітують лише у разі використання доходів (прибутків) не на фінансування видатків на утримання такої організації, а також на інші цілі (завдання) та напрями діяльності, ніж ті, що визначені їх установчими документами

Закон України «Про громадські об'єднання» наводить визначення громадського об'єднання, яке за організаційно-правовою формою може бути громадською організацією або громадською спілкою (стаття 1). Частина третя статті 2 цього Закону визначає, що особливості регулювання суспільних відносин у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення окремих видів громадських об'єднань можуть визначатися іншими законами.

Спеціальним законом, який регулює діяльність профспілок та їх об'єднань, є Закон   України   «Про   профспілки, їх   права та   гарантії діяльності», стаття 4 якого встановлює, що законодавство про профспілки складається з Конституції України, Закону України «Про громадські об'єднання», Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них. Закони та інші нормативно-правові акти не можуть бути спрямовані на обмеження прав і гарантій діяльності профспілок, передбачених Конституцією України та Законом «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», крім того частина третя цієї статті визначає, що Закон України «Про громадські об'єднання» застосовується до профспілок, якщо інше не передбачено цим Законом.

Відповідно до частин першої та третьої статті 12 Закону про профспілки, профспілкові організації у своїй діяльності незалежні від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні. Забороняється втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об'єднань у статутну діяльність профспілок, їх організацій та об'єднань.

Згідно з статтею 34 Закону про профспілки фінансовий контроль за коштами профспілок та їх об'єднань органами державної влади та органами місцевого самоврядування не здійснюється. Контроль за їх надходженням та витрачанням здійснюють контрольно-ревізійні органи, обрані відповідно до статутів (положень) профспілок, їх об'єднань.

Стосовно сфери дії Закону України «Про громадські об'єднання» також зазначається у листі Державної реєстраційної служби від 05.10.2012 №3451/8-12-8 у відповідь на лист Федерації профспілок України. У вказаному листі наголошується, що на правовідносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення професійних спілок поширюється дія Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності».

Крім того, Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій в Європі, що ухвалені Радою Європи в 2002 році, у яких систематизовано основні європейські стандарти функціонування неурядових організацій, не відносять до останніх профспілки.

Виходячи з наведеного, ФПУ вважає, що законопроекти №6674 та №6675 не поширюються на профспілкові організації, які у своїй діяльності незалежні від втручання державних органів влади, що гарантовано міжнародним правом (Конвенція МОП № 87 про свободу асоціації та захист права на організацію), Конституцією і законодавством України.

 Департамент правової роботи

ФПУ