ПРАВ

 

Внутрішній моніторинг порушень прав профспілок

 

Відповідно до статті 259 Кодексу законів про працю України, статті 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та власного Статуту Федерація профспілок України здійснює громадський контроль за додержанням роботодавцями законодавства про працю, у тому числі прав громадян на об’єднання у профспілки. З цією метою у ФПУ здійснюється постійний моніторинг порушень профспілкових прав та проводиться відповідна робота щодо організації їх захисту.

В установленому порядку на підставі даних, наданих членськими організаціями ФПУ, факти порушень вносяться до Єдиного реєстру порушень прав профспілок.

Протягом року членські організації ФПУ (всеукраїнські профспілки та обласні об’єднання профспілок) в установленому порядку повідомляють Федерацію про факти порушень профспілкових прав. До листа – повідомлення в обов’язковому порядку додається Картка реєстрації порушення прав профспілок за Формою ПФ-2, яка подається в оригіналі та підписується керівником членської організації.

Інформація про зазначені факти має надходити до членських організацій ФПУ безпосередньо від їх структурних ланок. У разі надходження інформації про порушення із ЗМІ та інших джерел, членські організації ФПУ мають уточнити її на своєму рівні вжити невідкладних заходів щодо їх усунення.

Факти порушень прав профспілок, які повідомляються членськими організаціями ФПУ, вносяться до Єдиного реєстру порушень прав профспілок.

У окремих випадках, коли членськими організаціями ФПУ вичерпано всі заходи щодо усунення порушень профспілкових прав, на їх прохання залучається Експертна група оперативного реагування ФПУ, яка створена в апараті Федерації згідно з розпорядженням ФПУ від 05.02.2016 № 9.

Основна мета створення зазначеної експертної групи – надання експертної, методичної, консультативної підтримки членським організаціям ФПУ з належного реагування на факти порушення прав організацій профспілок, зовнішнього протиправного втручання у їх діяльність, захисту від переслідувань профспілкових лідерів та активістів за профспілкову діяльність.

З метою створення належних умов для діяльності зазначеної групи прийнято постанову Президії ФПУ від 22 червня 2016 року № П–2–18 «Про затвердження документів, які забезпечують роботу Експертної групи оперативного реагування ФПУ».

Президією ФПУ затверджено «Порядок обліку та аналізу звернень членських організацій про факти порушень профспілкових прав, які потребують реагування ФПУ» та «Порядок організації та сприяння членських організацій ФПУ у роботі Експертної групи оперативного реагування ФПУ».

Крім того, членські організації ФПУ щороку до 1 грудня подають до Федерації Інформацію про захист профспілкових прав членських організацій за Формами ПФ-1, ПФ-2, які затверджені постановою Президії ФПУ від 11.12.2012 № П-15-4 «Про затвердження нормативних актів ФПУ з питань громадського контролю профспілок» (із наступними змінами).

Про порушення профспілкових прав щороку інформуються Міністерство соціальної політики, Держпраці та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Членські організації ФПУ, їх структурні ланки також можуть інформувати про зазначені порушення місцеві органи влади та вимагати від них вжиття відповідних заходів реагування.

 

Міжнародний наглядовий механізм

 

Про факти порушень Конвенцій МОП № № 87, 98 та 135 та інших ФПУ повідомляє Міжнародну Конфедерацію праці (далі – МКП), яка збирає дані про порушення прав профспілок у різних країнах світу більше 30 років.

Членські організації ФПУ, у разі необхідності, мають право самостійно звертатися до МКП з інформацією про факти порушень профспілкових прав роботодавцями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Щороку узагальнені дані про порушення прав профспілок в Україні ФПУ вносить до спеціальної Анкети встановленого зразку, яка направляється до МКП.

Ця анкета призначена для збору інформації про порушення права на свободу об'єднання, права на ведення колективних переговорів і права на страйк. Вона призначена для профспілок усіх рівнів та організацій, що надають солідарну підтримку.

Надана в Анкеті інформація включається в Огляд і Глобальний індекс прав МКП, опубліковується на веб-сайті (survey.ituc-csi.org) і представляється на Міжнародній конференції праці щорічно у червні місяці.

Крім того, МКП передає інформацію про порушення до органів, які функціонують в контрольному механізмі МОП, для вжиття ними заходів реагування в межах повноважень.

 

Департамент правового захисту

апарату ФПУ