images

 

ІНФОРМАЦІЯ

про правозахисну роботу ФПУ та її членських організацій

у першому півріччі 2019 року

 

Захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок є одним із головних напрямів діяльності Федерації профспілок України та її членських організацій. Особлива увага приділяється здійсненню правозахисної роботи і громадському контролю за додержанням роботодавцями законодавства про працю та охорону праці відповідно до статті 259 КЗпП України та статті 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності.

Як правило, зазначена робота виконується інспекторами праці профспілок, кількість яких, за інформацією членських організацій ФПУ, станом на 1 серпня 2019 року складає біля 6449. З них 6368 – громадські інспектори праці, понад 80 – правові (головні правові) інспектори праці.

Протягом першого півріччя 2019 року інспекторами праці профспілок проведено 4718 перевірок дотримання вимог трудового законодавства, якими охоплено 4338 юридичних осіб. При цьому виявлено 12625 порушень законодавства про працю, зокрема у сфері оплати праці – 4688, звільнення та переведення – 1648, зміни істотних умов праці – 1546.

Кількість працівників, трудові та соціально-економічні права яких порушувалися, склала 83668 осіб.

 

(Докладніше)

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ