20191023 124021 resized

 

 

Одним із головних завдань Федерації профспілок України та її членських організацій є захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок.

 

Зокрема, такий захист відбувається шляхом здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю, передбаченого статтею 259 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України) і статтею 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі – Закон про профспілки).

Безпосередньо на підприємствах громадський контроль здійснюється виборними профспілковими органами (профспілковими комітетами), повноваження яких закріплені в статтях 247 КЗпП України та 38 Закону про профспілки.

Вирішення разом з роботодавцем питань нормування та оплати праці, робочого часу і часу відпочинку, соціального розвитку підприємства, участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг, у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку; представлення інтересів працівників за їх дорученням при розгляді індивідуальних трудових спорів та у колективних трудових спорах; надання згоди або відмова у дачі згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником - членом профспілки – все це є елементами громадського контролю, який здійснюється виборним органом профспілки в процесі своєї діяльності на підприємстві, в установі або організації.

Крім того, для здійснення функцій громадського контролю профспілки, їх об'єднання можуть створювати служби правової допомоги та відповідні правові інспекції праці , в яких працюють фахові юристи. З числа профспілкових активістів, представників профспілкових органів різних рівнів можуть обиратися також громадські інспектори праці, які після одержання повноважень мають пройти спеціальне навчання. Саме вони на місцях можуть виявляти порушення роботодавцями трудових прав членів профспілки та профспілкового законодавства і відповідно на це реагувати.

Громадський контроль також здійснюється профспілками в процесі проведення профспілкової експертизи проектів законів з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, або нормативно-правових актів, що стосуються регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, які готуються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, на предмет врахування в них прав та інтересів членів профспілок. Цю роботу виконують профспілкові юристи, які працюють в штатах профспілкових органів різних рівнів.

Про все це, а також про завдання щодо побудови системи громадського контролю, про те, як обрати та уповноважити громадських інспекторів праці, організувати їх ефективну роботу, як захистити профспілкові права йшлося під час навчання профспілкового активу (членів Президії обласного комітету – голів профспілкових комітетів) Чернігівської обласної організації Профспілки працівників лісового господарства України, яке 23 жовтня 2019 року відбулося на базі Підприємства «Навчально-методичний центр» Федерації профспілкових організацій Чернігівської області. Семінар для профспілковців із зазначеного питання провела заступник керівника департаменту правового захисту – заступник головного правового інспектора праці апарату ФПУ Ірина Георгіївна Сидоряк.

Відтепер про роль та зміст громадського контролю профспілок відомо:

 

Кудласевич Наталії Миколаївні

 

Голові обласної організації

Коваль Ярославу Геннадійовичу

Голові ППО ДП «Городнянське лісове господарство»

Ступакову Сергію Юрійовичу

Голові ППО ДП «Борзнянське лісове господарство»

Устименко Петру Олексійовичу

Голові ППО ДП «Корюківське лісове господарство»

Стрілець Юлії Миколаївні

Голові ППО ДП «Ніжинське лісове господарство»

Вернігорі Лілії Петрівні

Голові ППО ДП «Остерський військовий лісгосп»

Ірха Леоніду Михайловичу

Голові ППО ДП «Семенівське лісове господарство»

Прояві Олександру Володимировичу

Голові ППО ДП «Холминське лісове господарство»

Паніматченко Інні Віталіївні

Голові ППО ДП «Чернігівське лісове господарство»

Іолкіній Ларисі Миколаївні

Голові ППО ДП «Добрянське лісове господарство»

Матюшко Надії Володимирівні

Голові ППО «Новгород-Сіверська лісова науково- дослідна станція»

Мальцевій Тетяні Костянтинівні

Голові ППО Коропського спеціалізованого лісогосподарського підприємства Агролісгосп»

Болобан Олександру Юрійовичу

Голові ППО ДП «Прилуцьке лісове господарство»

 

20191023 124053 resized

 

 

20191023 124105-1 resized

 

                                                       Департамент правового захисту