1577100994 e687cd4c1604b0f0e33769003601db74

Народним депутатом України від політичної партії «Слуга народу» Олексієм Устенком внесено до Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про зайнятість населення» щодо стимулювання створення нових робочих місць суб'єктами малого підприємництва» (реєстр. № 3812).

Законопроектом пропонується:

- ввести можливість оформлення на стажування осіб на підставі внутрішнього наказу такого роботодавця, без необхідності подання повідомлення до контролюючих органів на підставі вимоги, встановленої частиною 3 статті 24 Кодексу законів про працю України;

- звільнити від обов’язку сплати єдиного соціального внеску за найманих осіб на період стажування;

- звільнити від обов’язку внесення запису до трудової книжки особи, що проходить стажування;

- вводиться обов’язок для роботодавця – в разі успішного закінчення стажування офіційно працевлаштувати особу, що пройшла стажування, в разі неуспішного проходження стажування – видати довідку з обґрунтуванням підстав для відмови у працевлаштуванні.

Така законодавча ініціатива вводить підміну поняття випробувальний термін, який є законним механізмом перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається за трудовим договором, а також працівник втрачає правові гарантії захисту своїх трудових і соціальних прав.

Роботодавець буде годувати обіцянками, що менша зарплата на період стажування, а потім працівника взагалі можуть звільнити, щоб не платити за роботу. При цьому, про вихідну допомогу мова взагалі не йтиме. Зазначені незаконні схеми використання робочої сили, з елементами примусової праці, вже набули поширення у сфері консалтингових послуг, торгівлі, маркетингу, менеджменту, тощо.

Виходячи із змісту ст. 26 Кодексу законів про працю України умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття цього працівника на роботу.

При цьому випробування може бути обумовлене угодою сторін при укладенні трудового договору, а період випробування на таких працівників поширюється всі права, передбачені законодавством про працю та соціальні гарантії за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

У разі ж встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його було прийнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні.

Департамент правового захисту