wpid 26268 processociviletelematicoctu

Захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок є одним із головних напрямів діяльності Федерації профспілок України та її членських організацій. Особлива увага приділяється здійсненню правозахисної роботи і громадському контролю за додержанням роботодавцями законодавства про працю та охорону праці відповідно до статті 259 КЗпП України та статті 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності

У зв’язку з введенням з 17 березня 2020 року на всій території України карантинних заходів щодо запобігання розповсюдженню короно вірусу COVID – 19 суттєво змінився формат роботи підприємств та профспілкових організацій, що вплинуло також на здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю. Про це свідчать зведені показники інформації про правозахисну роботу ФПУ та її членських організацій у першому півріччі 2020 року щодо кількості проведених перевірок, звернень до суду та кількості судових рішень, проведення навчання тощо, яка надійшла від 18 всеукраїнських профспілок та 14 територіальних профоб’єднань.

Водночас, в період дистанційної роботи значно підвищилась активність і участь членських профспілкових організацій у правовій експертизі нормативно - правових актів, що позитивно вплинуло на правову обізнаність та зацікавленість значної кількості членів профспілкових організацій у сфері нормотворчості та підвищення рівня роз’яснювальної роботи серед спілчан.

Детальніше

Департамент правового захисту ФПУ