77776666555544444

Народним депутатом України від політичної партії «Слуга народу» Олексієм Устенком внесено до Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про зайнятість населення» щодо стимулювання створення нових робочих місць суб'єктами малого підприємництва» (реєстр. № 4266).

Законопроектом пропонується ввести можливість оформлення на стажування осіб на підставі внутрішнього наказу такого роботодавця, без необхідності подання повідомлення до контролюючих органів на підставі вимоги, встановленої частиною 3 статті 24 КЗпП.

Звертаємо Вашу увагу, така законодавча ініціатива є підміною поняття випробувальний термін, який є законним механізмом перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається за трудовим договором, а також працівник втрачає правові гарантії захисту своїх трудових і соціальних прав.

Відповідно до ст. 26 КЗпП умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття цього працівника на роботу.

При цьому випробування може бути обумовлене угодою сторін при укладенні трудового договору, а період випробування на таких працівників поширюється всі права, передбачені законодавством про працю та соціальні гарантії за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

У разі ж встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його було прийнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні.

Непоодинокими є випадки, коли під різними формами стажування маскується реальна робота (зокрема, у сфері консалтингових послуг, торгівлі, маркетингу, менеджменту тощо), багато секторів економіки мають сезонний характер роботи (лише літні місяці тощо) - тому це може стати додатковою можливістю для зловживань та презентації реальної роботи у вигляді «стажування» без укладення трудового договору та гарантії захисту своїх трудових і соціальних прав.

Нагадуємо, що раніше народним депутатом України Олексієм Усенком вже реєструвався проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про зайнятість населення» щодо стимулювання створення нових робочих місць суб'єктами малого підприємництва» (реєстр. № 3812 від 08.07.2020). Проте за результатами його розгляду 2 вересня 2020 Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів направив законопроект на доопрацювання.

Департамент правового захисту ФПУ