ГЛОВО

Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні розглянув проект Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні»(реєстр. № 4303 від 02.11.2020), внесений народними депутатами України Чернєвим Є.В., Гетманцевим Д.О. та іншими, що містить цілу низку вкрай неоднозначних та загрозливих норм для реалізації основоположних прав людини, що порушують приписи Конституції України і міжнародних актів, ратифікованих Україною.

Автори законопроекту № 4303 нехтуючи міжнародним досвідом США, Великобританії, Іспанії, Бельгії та Австралії і судовою практикою, вважають за необхідне в законопроекті легалізувати найгірші форми експлуатації працівників вже діючих в Україні транснаціональних гіг-платформ (Uber, Glovo, Bolt, інші), виокремивши у законодавстві окрему категорію “гіг-працівники”, мотивуючи погіршення їх базових трудових гарантій із міркуваннь інвестиційної привабливості та розвитку технологій.

Законопроект:

·                    передбачає регулювання трудових відносин лише гіг-контрактами між гіг-працівниками та резидентами вільної економічної зони «Дія City», в обхід трудового законодавства 11 статтями проекту Закону, які по суті захищають лише інтереси роботодавця;

·                    позбавляє гіг-працівників гарантій на оплату праці, права на відпустку, безпечні умови праці, захист від незаконного звільнення, на об’єднання у профспілки і на страйк, на укладання колективних договорів і вирішення колективних трудових спорів.

·                    не регулює для гіг-працівників фіксований робочий час та не визначає поняття «мінімальна зарплата»;

·                    створює умови для надмірної експлуатації, соціальної незахищеності, процесу зменшення на ринку праці робочих місць з офіціальним працевлаштуванням і гідною працею та переходу на ілюзорну зайнятість.

Зазначене порушує принципи та положення статей 8, 22, 36, 43, 44, 46, 64 Конституцією України. Крім того, окремі норми законопроекту №4303 порушують вимоги основоположних міжнародних правових актів, зокрема Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, низку конвенцій та рекомендацій Міжнародної організації праці, Європейську конвенцію з прав люди та інших міжнародних договорів.

Звертаємо увагу, що такі підходи, у разі ухвалення законопроекту Верховною Радою Украйни, відкинуть Україну у врегулюванні правовідносин цієї сфери на 20 років тому та навряд чи сприятимуть динамічному розвитку української економіки в цілому. 

Україна, уклавши Угоду про асоціацію з ЄС зобов’язалася не послаблювати чи знищувати рівень охорони навколишнього середовища та праці, передбачений в її законодавстві (стаття 296 Угоди).

Висновок. Розуміючи необхідність цивілізованого законодавчого урегулювання правовідносин у сфері діяльності гіг-платформ в Україні та його суспільне вагоме значення, Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні пропонує Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації та народним депутатам України – авторам законопроекту провести комітетські слухання із обговорення законопроекту № 4303 і, за їх результатами, створити робочу групу із залученням експертів від сторін соціального діалогу для кардинального доопрацювання цього проекту.

Департамент правов ового захисту апарату ФПУ