23050421

Моніторинг додержання прав профспілок в Україні, який постійно здійснює Федерація профспілок України, свідчить про порушення роботодавцями та органами влади норм конвенцій Міжнародної організації праці № 87 про свободу асоціації та захист права на організацію, № 98 про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів, № 135 про захист прав представників працівників на підприємстві та статті 36 Конституції України і норм Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Постановою Президії ФПУ від 11 грудня 2012 року № П-15-4 «Про затвердження нормативних актів ФПУ з питань громадського контролю профспілок» (в редакції постанов  Президії ФПУ  від 28.02.2013 №П-16-15 та від 22.06.2017 № П-9-9) затверджена Інформація про захист профспілкових прав (форма ПФ-1), яка щороку готується і подається членськими організаціями ФПУ.

За даними 29 членських організацій ФПУ (14 територіальних профоб’єднань і 15 всеукраїнських галузевих профспілок) із 69, протягом 2020 року виявлено 2718 порушень прав профспілок (у 2019 році – 1287), із них 10 – щодо перешкоджання роботодавцями створенню працівниками своїх профспілкових організацій, заборони участі в профспілках шляхом тиску на працівників; 15 – втручання роботодавців у статутну діяльність профспілок; 18 – втручання у статутну діяльність профспілок органів, здійснення фінансового контролю з боку органів виконавчої влади, позбавлення належного на праві власності профспілкам майна, отримання звітів про роботу профспілок; 14 – порушення в частині гарантій для працівників підприємств, обраних до виборних профспілкових органів; 9 – порушення в частині права членів виборних органів профспілкових організацій, а також повноважних представників безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, організації, де працюють члени профспілки; 10 - не створення умов для діяльності профспілкової організації; 10 – ігнорування роботодавцями переговорного процесу з укладення колективних договорів на підприємствах та в організаціях, внесення до них змін; 17 –  ненадання інформації профспілкам або їх об’єднанням з питань, що стосуються трудових, соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, а також інформації про результати господарської діяльності підприємств, установ, організацій; 63 –  неперерахування роботодавцями утриманих із заробітної плати працівників членських профспілкових внесків на рахунок первинних організацій профспілок; 2552 (проти 1192 випадків у 2019 році) – неперерахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

З інформацією у повному обсязі можна ознайомитись тут.

 

Департамент правового захисту ФПУ