1599553233 881k

5 лютого 2021 року Верховною Радою України прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» № 1217-ІХ (далі - Закон), який набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, тобто з 10 червня 2021 року, крім пункту 4 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення», який набрав чинності з дня опублікування цього Закону, тобто 10 березня 2021 року (опублікований 10.03.2021 в газеті «Голос України», № 44).

Законом № 1217-ІХ внесені зміни до низки нормативно-правових актів. Зокрема, згідно із зазначеним Законом стаття 48 «Трудові книжки» Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) повністю змінена і в новій редакції має назву «Облік трудової діяльності працівника». Згідно з частиною першою цієї статті облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Державний реєстр) у порядку, визначеному 3аконом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Якщо нині частина друга статті 48 КЗпП встановлює обов’язок роботодавця оформити трудову книжку працівнику, що стає на роботу вперше, не пізніше п’яти днів після його прийняття на роботу, то за новою редакцією згаданої статті такий обов’язок лежить на роботодавцеві лише у разі вимоги працівника.

Також лише на вимогу працівника роботодавець зобов’язаний буде вносити до трудової книжки, що зберігатиметься у працівника, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі.

Внесено зміни також до статті 24 КЗпП,  у якій, зокрема, зазначено, що при укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру. При укладенні трудового договору громадянин, який вперше приймається на роботу, має право подати вимогу про оформлення трудової книжки.

Згідно з новою редакцією частини першої статті 47 КЗпП власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові копію наказу (розпорядження) про звільнення, провести з ним розрахунок у строки, зазначені у статті 116 цього Кодексу, а також на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, яка у нього зберігалася.

Позаяк відповідно до частини четвертої оновленої статті 48 КЗпП  порядок ведення трудових книжок визначається Кабінетом Міністрів України, очевидно, що найближчим часом (а саме, до 10 червня 2021 року) буде скасовано Інструкцію про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджену наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 № 58, та введено нові правила.

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону № 1217-ІХ також установлено, що включення Пенсійним фондом України до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників здійснюватиметься протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом на підставі відомостей, поданих страхувальником або застрахованою особою у порядку та строки, встановлені Пенсійним фондом України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин.

Після завершення цих робіт наявні трудові книжки видаватимуться працівникам особисто під підпис.

Власник або уповноважений ним орган буде зобов’язаний видати належно оформлену трудову книжку працівнику, з яким укладено трудовий договір до набрання чинності цим Законом та який звільнятиметься до завершення процедури включення до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру відсутніх відомостей про трудову діяльність, у день звільнення.

До завершення включення до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників дані трудової книжки використовуватимуться для врахування відомостей про трудову діяльність за період до набрання чинності цим Законом.

Верховна Рада України також зобов’язала Кабінет Міністрів України щорічно, починаючи з 2021 року, інформувати її про стан виконання Закону № 1217-ІХ.

З текстом Закону № 1217-ІХ можна ознайомитися за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1217-20#Text .

 

Федерація профспілок України,

Департамент правового захисту апарату ФПУ