Додаток 1 

Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок  на національному рівні проаналізував проєкт Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність” (реєстр.№ 5371 від 13.04.2021р.) та зробив наступні висновки:

 

- Проєкт Закону (реєстр. № 5371) в порушення норм Конституції України, міжнародно-правових  актів, містить низку вкрай загрозливих положень, що встановлюють дискримінаційні норми для працівників малого і середнього підприємництва, значно послаблює рівень захисту працівників, звужує обсяг трудових прав та соціальних гарантій працівників у порівнянні з чинним національним законодавством, нівелює представницьку і захисну функцію профспілок. Зазначене суперечить зобов’язанням України відповідно до вимог статей 296,419, 420 Угоди про асоціацію, та не відповідає праву ЄС, визначеного Директивами Європейського Парламенту і Ради ЄС, судовим рішенням ЄСПЛ щодо вимог «якості» закону та правової визначеності, іншими міжнародними актами, а отже запропоновані проєктом зміни до законодавства, не кореспондуються з європейським курсом України та взятими на себе нашою державою міжнародними зобов'язаннями.

- Впровадження проєктом договірного режиму регулювання трудових відносин на малих та середніх підприємствах:

     суттєво ускладнить колективно-договірне регулювання, реалізацію працівниками цих підприємств конституційних прав на судовий захист, на страйк, на об’єднання в профспілки, а отже позбавить права на колективний захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів;

     стимулюватиме поширену практику «дроблення» великих підприємств на низку малих та середніх, створить сприятливі умови для використання незадекларованої праці, що в свою чергу значно зменшить податки та збори до державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.  При цьому значно зменшиться ефективність державного нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю;

     погіршить купівельну спроможність населення, адже в умовах дефіциту робочих місць, безконтрольності з боку держави, як це пропонується законопрєктом, закономірно збережеться тенденція не зацікавленості роботодавця підвищувати заробітні плати і виплачувати їх легально;

     сприятиме подальшому виїзду українців на роботу за кордон та погіршенню соціально-економічного становища у державі.

 

Повний текст документу можна переглянути тут.

 

 

Федерація профспілок України