ава2 big 

11 березня 2022 року набрала чинності та діє до дня припинення чи скасування воєнного стану постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання застосування єДокумента в період дії воєнного стану» від 10 березня 2022 року № 248 (далі – Постанова № 248), якою був затверджений Порядок застосування єДокумента у період дії воєнного стану (далі – Порядок).

Порядок визначає процедуру формування, пред’явлення та встановлення достовірності єДокумента, який є документом, що посвідчує особу в період дії воєнного стану, у формі відображення в електронній формі інформації, що ідентифікує особу та міститься в паспорті громадянина України та/або в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, та/або в посвідченні водія разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом), який забезпечує перевірку зазначеної інформації.

Процедура замовлення та формування єДокумента є безоплатною.

Формування єДокумента здійснюється засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі – Портал Дія) за бажанням особи, яка є громадянином України та досягла 14-річного віку.

Для формування та використання єДокумента особі необхідно встановити мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронний пристрій, критерії якого підтримують використання такого додатка, підключений до Інтернету, і пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію користувачів із застосуванням механізму, передбаченого для безконтактних електронних носіїв, імплантованих до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації або з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити фізичну особу.

Пред’явлення особою єДокумента може здійснюватися на період дії воєнного стану.

Особа пред’являє єДокумент на електронному пристрої, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу Дія (Дія), без додаткового пред’явлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

У єДокументі відображаються такі відомості (дані):

1) назва документа;

2) реквізити (назва, серія та/бо номер) паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або посвідчення водія;

3) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи українською мовою та латинськими літерами;

4) стать;

5) громадянство (за наявності);

6) дата народження;

7) відцифрований образ обличчя особи (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (за наявності);

9) адреса зареєстрованого місця проживання та дата реєстрації (за наявності).

Перевірка єДокумента з використанням унікального електронного ідентифікатора (QR-коду) є обов’язковою умовою його використання особою та забезпечується з використанням засобів Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

(Більш детально ознайомитись з Постановою можна за посиланням https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zastosuvannya-yedokumenta-v-period-diyi-voyennogo-stanu-248).

 

Департамент правового захисту

апарату ФПУ