630 360 1644407018 112

Сили територіальної оборони Збройних Сил України – це окремий рід сил Збройних Сил України, на який покладаються організація, підготовка та виконання завдань територіальної оборони. Це визначено в п. 15 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про основи національного спротиву» від 16 липня 2021 року № 1702-IX (далі - Закон №1702.

Також у ч. 1 ст. 9 Закону №1702 зазначено, що комплектування Сил територіальної оборони ЗСУ здійснюють:

у мирний час – військовослужбовцями за контрактом і за призовом – особами офіцерського складу;

в особливий період – військовослужбовцями за контрактом, за призовом – особами офіцерського складу та територіальним резервом.

Президент Указом № 65/2022 оголосив загальну мобілізацію.

Призов, тобто залучення осіб до виконання завдань Сил територіальної оборони ЗСУ у зв'язку з мобілізацією, не передбачає надсилання повісток. Виклик здійснюють шляхом інформування в телефонному режимі безпосередньо військовозобов'язаного відповідним районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

На підставі цього працівник, якого викликали до Сил територіальної оборони ЗСУ, має повідомити свого керівника. Якщо є можливість, то він може написати заяву про увільнення від роботи у зв'язку з вибуттям у військову частину. На думку автора, якщо такої можливості в працівника немає через різні об'єктивні причини, він може надіслати повідомлення в електронній формі поштою або в месенджері.

Керівник підприємства (установи, організації) на підставі повідомлення чи заяви працівника видає наказ про увільнення працівника від роботи у зв'язку з призовом на військову службу у зв'язку з мобілізацією з дня відсутності на роботі зі збереженням місця роботи та середнього заробітку. Цей наказ потрібен для забезпечення гарантій, передбачених у ч. 3 ст. 119:

Отже, відповідно до ст.119 КЗпП України за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Наказом Міністерства оборони України «Про затвердження форми контракту добровольця територіальної оборони та посвідчення добровольця територіальної оборони» від 07.03.2022 № 84 (далі-) затверджено контракт добровольця територіальної оборони.

(Більш детально ознайомитися з наказом №84 можна за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0307-22#Text).

Відсутність працівника за період виконання ним завдань у Силах територіальної оборони ЗСУ відображають у табелі обліку робочого часу позначенням "ІН" (чи "22") – як інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання державних і громадських обов'язків, допризовна підготовка, військові збори тощо).

 

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ